Composite materials

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2010
Einddatum
1 januari 2012
Thema's
Polymeren, Chemie en kunststoffen

Aanleiding
Het Kenniscentrum Jachtbouw en de Composietenwerkplaats van de NHL Hogeschool krijgt regelmatig vragen van uit het mkb over het omzetten van de kansen van composiet in succesvolle productie en commercieel succes. In het gegroeide netwerk van bedrijven, dat ontwikkeld is rond de NHL Hogeschool en de toepassing van composieten is er behoefte aan gestructureerde samenwerking om te komen tot wederzijdse versterking. De ontwikkelingen in de markt en de vragen van de bedrijven vormen de grondslag voor dit RAA- project. Het gaat in dit project om drie samenhangende ontwikkelingen: Verdieping, Versterking, Verbreding.

Doelstelling
Het bedrijfsleven heeft een groeiende belangstelling voor lichtgewicht constructies en het bouwen en construeren met composiettechnologie op basis van de juiste parameters en meer fundamentele materiaalkennis t.a.v. sterkte, stijfheid en impact. Op basis van de vragen van de bedrijven is onder leiding van technisch coördinator van het Kenniscentrum Jachtbouw dhr. ing. E.J. Voerman dit project tot stand gekomen. Het project beslaat een periode van 2 jaar en is opgebouwd uit drie clusters waarin de activiteiten ontwikkeld worden:
- Verdieping
Veel composiet verwerkende bedrijven werken met parameters die op praktische en empirische wijze tot stand gekomen zijn. Deze bedrijven geven aan dat ze toe zijn aan meer ontwerpparameters die gebaseerd op onderzoek en kennis. Daarnaast is er behoefte aan onderzoek en het ontwikkelen van testen van producten en prototypen. In dit cluster wordt samen met bedrijven gewerkt aan het ontwikkelen van de nodige verdiepende kennis en testprotocollen.
- Versterking
Hierbij gaat om het gericht onderzoek, aansluitend op concrete vragen van bedrijven. In een aantal (ca. 5 ) projecten worden groepjes van 2-5 bedrijven bij hun eigen ontwikkelingen ondersteund. Daarvoor wordt de composieten werkplaats van de NHL Hogeschool ingezet.
- Verbreding
In dit cluster gaat het om het actief organiseren van kennisopbouw, kenniscirculatie en samen leren in het netwerk om de gezamenlijke kennisbasis te verbreden.

De door de 10-20 deelnemende bedrijven in de projecten opgedane kennis en ervaringen worden gedeeld met de 30-40 andere deelnemende bedrijven. De groep vormt samen een actief lerende gemeenschap.

Beoogde resultaten
De opgedane kennis wordt duurzaam geborgd. Samen met de overkoepelende branche vereniging (VKCN), Syntens en de bedrijven wordt de kennis vastgelegd en beschikbaar gemaakt voor de composietverwerkende bedrijven. Het gaat daarbij om een wikipedia-achtige toepassing, publicaties, thematische bijeenkomsten en grotere symposia. Maar ook om het inpasbaar maken van composietproductiekennis in het reguliere en post initiële onderwijs.

Contactinformatie

NHL Hogeschool

Edwin Elferink
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 058-2511540

Jan Steenmeijer
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 058-251 11 54

Ernst-Jan Voerman
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 058-2511126

Consortiumleden