Cradle2Cradle in het Zeeuws MKB

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2008
Einddatum
31 augustus 2009
Thema's
Duurzaamheid en Energie

Aanleiding
Ondernemers zien kansen in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De vertaalslag van de 3 P’s: ‘People (sociaal), Planet (milieu) en Profit (winst)’ naar de bedrijfspraktijk is een uitdaging waar veel ondernemingen zich voor geplaatst zien. Echter, de vertaalslag in duurzame producten en bedrijfsvoering is een stap naar praktische toepassing die slechts door enkelen wordt gezet. Cradle to Cradle is een vrij nieuwe aanpak die richting geeft aan bedrijven om producten en bedrijfsvoering daadwerkelijk duurzaam te maken. Cradle to Cradle betekent letterlijk van wieg tot wieg. Oftewel: ontwerp een product zodanig dat aan het eind van de levensduur de materialen volledig composteerbaar zijn of weer bruikbaar zijn als grondstoffen voor een nieuw product.

Vijf ondernemers in de regio Zeeland hebben op verschillende manieren initiatieven ontplooid op het terrein van duurzaamheid. Ofwel door het nemen van vergaande energiebesparende maatregelen (bijvoorbeeld Lans Tomatentelers en Delta Glass) ofwel door duurzaamheid in te zetten als unique selling point (bijvoorbeeld Ecopoint), om zo strategisch voordeel te behalen. De bedrijven zien Cradle to Cradle als de volgende stap om de branche een stap voor te blijven. De bedrijven willen er graag mee aan de slag, maar weten echter niet hoe ze zo’n proces aan moeten pakken. Ze zijn benieuwd naar ervaringen van andere bedrijven en naar de vragen waar die tegen aan lopen: welke producten zijn er al Cradle to Cradle, welke materialen zijn wel of niet Cradle to Cradle. Er is behoefte aan uitwisseling en ontwikkeling van informatie, kennis en ervaring met Cradle to Cradle implementaties. Door ondersteuning van kennisinstellingen, als de Hogeschool Zeeland, kunnen bedrijven verdere invulling geven aan de noodzakelijke en gewenste innovaties.

Doelstelling
In dit project doen de bedrijven ervaring op met Cradle to Cradle in de praktijk, middels Action Based Learning, waarbij ze hun eigen vragen inbrengen. Door stapsgewijs het stappenplan, de aanpak om Cradle to Cradle te implementeren, te doorlopen wordt ervaren wat wel en wat niet werkt en waar de knelpunten zitten. In workshops worden de problemen en uitdagingen aan elkaar gepresenteerd en discussiëren de deelnemers over hun bevindingen (do’s en don’ts). De ervaringen worden gebruikt om het stappenplan te verbeteren tot een algemene aanpak. Daarmee leren de bedrijven hoe Cradle to Cradle in hun bedrijf kan worden ingevoerd. Deze lessons learned uit de praktijk worden gebruikt voor het verbeteren van de algemene aanpak.

Resultaat
De ambitie van het consortium is het Zeeuwse bedrijfsleven een duurzame impuls te geven door goede Cradle to Cradle voorbeelden te laten zien, die voor andere bedrijven een stimulans kunnen zijn om ook deze richting op te gaan.

Contactinformatie

HZ University of Applied Sciences

Pieter Vollaard
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0118 489 472

Anja de Groene
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0118-489224

Consortiumleden