Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Crowdfunding voor burgerinitiatieven

Thema's:
VH 03: Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio
Doorlooptijd:
van 1 maart 2018 tot 29 februari 2020
Civic crowdfunding is een nieuw en snel groeiend instrument om buurtinitiatieven te financieren. Er bestaan echter nog veel vragen bij gebiedsprofessionals op het gebied van civic crowdfunding. Om maatschappelijke projecten te laten bloeien, moeten ze snel kunnen beoordelen of een project suc-cesvol kan worden en of de gemeente een rol kan nemen. Deze kennis ontbreekt nu. Er is te weinig bekend over welke crowdfunding initiatieven succesvol zijn en hoe gebiedsprofessionals een ge-meentelijke organisatie zo benaderen, dat ze snel en effectief voor bewoners kunnen optreden.

Het onderzoek richt zich op nieuwe functies voor professionals binnen gemeenten, zoals gebieds-managers, gebiedsmakelaars en participatiemedewerkers. Zij zoeken in samenwerking met bewo-ners, (sociaal) ondernemers en maatschappelijke organisaties naar mogelijkheden om bewonersini-tiatieven te laten bloeien.

Het onderzoek richt zich specifiek op de vraag hoe gebiedsprofessionals hun gemeentelijke organi-satie kunnen inrichten op deze vorm van burgerparticipatie en hoe zij kennis en menskracht kunnen mobiliseren in gebieden (civic crowdsourcing). Door het programma ontstaat een kennisnetwerk tussen Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, de VNG Academie, professionals bij ruim 14 gemeenten en de twee belangrijkste civic crowdfunding platforms in Nederland

Consortiumleden

 • 1%Club
 • Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Emmen
 • Gemeente Haarlemmermeer
 • Gemeente Hollands Kroon
 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Nijmegen
 • Kenniscentrum Business Innovation
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • Voor je Buurt
 • Vrijwilligerspunt

Netwerk- en projectleden