Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Cybersecurity binnen smart industry. De ontwikkeling van een risicomodel voor het vergroten van de cybersecurity van metaalbedrijven

Thema's:
VH 04: Slimme technologie en materialen
Doorlooptijd:
van 1 maart 2018 tot 30 september 2018
Uit vooronderzoek van het lectoraat Cybersecurity in het mkb blijkt dat 39% van de metaalbedrijven slachtoffer is geworden van een cyberaanval. Doordat metaalbedrijven in grote mate afhankelijk zijn van informatietechnologie (IT) is de impact van dergelijke aanvallen groot. Zo rapporteerden directeuren van mkb bedrijven directe financiële schade, verlies of beschadiging van gegevens en tijdsverlies.
Vooronderzoek laat zien dat bedrijven te weinig maatregelen nemen om zichzelf te beschermen. Dit komt doordat bestaande risicomodellen voor cybersecurity - deze zijn ontwikkeld voor experts - niet goed toepasbaar zijn voor directeuren in het mkb. Om in die leemte te voorzien vraagt de Haagse Hogeschool samen met de Koninklijke Metaalunie en 12 metaalbedrijven subsidie aan om een risicomodel te ontwikkelen dat wel toegepast kan warden door mkb bedrijven in de metaalsector. Dit onderzoek gaat uit van IS0 270011 en levert een risicomodel op dat door het mkb gebruikt kan warden om op een eenvoudige wijze basale processen random cybersecurity in te richten. Hiermee geven we ondernemers handvaten om zelf hun cybersecurity op orde te kunnen brengen. De uitkomsten van dit project dienen als basis voor een omvangrijker projectvoorstel waarbij we het model verder verdiepen en ook toepasbaar maken voor mkb bedrijven binnen andere branches van de smart industry.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden

 • Abrahams Metaalbewerking BV
 • Bogaard Metaal B.V.
 • Esma NV
 • Fijnmechanische Industrie Goorsenberg
 • Heycop Smart Innovations B.V.
 • Komdex Software Ontwikkeling B.V.
 • Koninklijke Metaalunie (Nieuwegein)
 • M.M.E. Technology B.V.
 • Meester Techniek B.V.
 • Revamo
 • Siersema Komponenten Service (S.K.S.) B.V.
 • Technology Unlimited B.V.