De Grijze massa

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2008
Einddatum
31 augustus 2009
Thema's
Maakindustrie, Overige

Aanleiding
Kennis stroomt ongecontroleerd het Zeeuwse bedrijfsleven uit. Door toenemende demografische druk en job hopping van hooggekwalificeerd personeel, lekt waardevolle kennis uit organisaties weg. Met name in de, voor de Zeeuwse economie belangrijke, maakindustrie ontstaan problemen als het ongecontroleerd weglekken van kennis niet tijdig wordt gestopt. Onder druk van de globalisering zal de maakindustrie zich meer en meer moeten gaan toeleggen op de ontwikkeling van hoogwaardige producten die zijn gebaseerd op hoogwaardige en unieke kennis. Het weglekken van kennis werkt deze ambitie tegen.

Doelstelling
Uit vooronderzoek is gebleken dat bedrijven kennisverlies door demografische druk en job hopping als urgent probleem zien. Om de complexe problematiek rond het weglekken van kennis het hoofd te bieden hebben een zestal MKB ondernemers, stichting De Grijze Massa (DGM) en de Hogeschool Zeeland (HZ) de handen ineen geslagen. Dit heeft geresulteerd in het project De Grijze Massa. Het project heeft tot doel het - door het MKB geuite - probleem rondom “kenniserosie” systematisch aan te pakken. Het project De Grijze Massa is georganiseerd in de vorm van een Community of Practice (CoP). Een CoP is een groep mensen die een gemeenschappelijk belang deelt en die door het vrij uitwisselen van kennis, inzichten en ervaringen samen leert en al doende nieuwe manieren ontwikkelt om met problemen en uitdagingen om te gaan.

Resultaat
De samenwerking binnen de CoP zal leiden tot een vernieuwende methode voor het systematisch evalueren, borgen en overdragen van waardevolle kennis. Uit een - in het kader van het DGM-project gehouden - vooronderzoek blijkt dat er veel Kennismanagement (KM) methoden bestaan. Deze methoden zijn echter vooral gericht op het grootbedrijf en zijn niet direct toepasbaar in de kleinere MKB-organisaties. Ook is geconstateerd dat oplossingen voor problemen in de kennishuishouding over het algemeen eenzijdig worden benaderd. Door het slim combineren van instrumenten uit verschillende managementdisciplines en het afstemmen van deze instrumenten op het MKB is het mogelijk een praktisch toepasbare methode voor het MKB te ontwikkelen. Het gedurende het project uitbreiden van het netwerk is een belangrijk streven. Uitbreiding van het netwerk zorgt voor het beter in beeld krijgen van de onderhavige problematiek. Met dit betere beeld van de problematiek kunnen vervolgsubsidieaanvragen worden gedaan, zodat de methode op termijn ook kan worden toegepast in andere branches.

Contactinformatie

HZ University of Applied Sciences

Marlies van Eenennaam
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0118-489207

Marco Lengton
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0118-489367