De infiltrerende stad.

Status
Lopend
Startdatum
1 september 2018
Einddatum
31 augustus 2020
Thema's
VH 5: De gebouwde omgeving: duurzaam en leefbaar, VH 10: Ondernemen: verantwoord en vernieuwend, VH 3: Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio
Regeling
RAAK-mkb

Klimaatverandering en veranderend landgebruik zetten het leefklimaat en het watersysteem in de stad steeds meer onder druk (VNG, 2016). Als gevolg van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, moeten alle gemeenten vanaf 2020 bij herinrichting rekening houden met de klimaatveranderingen en de stad klimaatbestendig inrichten. Eén van de manieren om klimaatbestendiger te worden is er voor te zorgen dat meer regenwater in de bodem infiltreert en daarmee minder snel of niet wordt afgevoerd via het rioolstelsel. Dit beperkt problemen met wateroverlast, hitte en verdroging en zorgt tegelijkertijd voor aanvulling van grondwater.

Door de opkomst van doorlatende verharding heeft de afgelopen tien jaar een groot aantal MKB ondernemingen zich toegelegd op het aanbieden van infiltrerende verhardingen. Vanwege problemen met de afname van infiltratiecapaciteit en onduidelijkheid over het beheer en onderhoud zakt de markt momenteel in. MKBs zijn bezig met innovaties van hun infiltrerende verhardingen en het beheer en onderhoud ervan. Voor deze innovaties is inzicht nodig in het huidige functioneren en in het benodigd beheer van infiltrerende verharding op lange en korte termijn om de effectiviteit van hun op lange termijn te waarborgen.

Het project biedt een praktijkgerichte leeromgeving voor meerdere opleidingen van drie betrokken Hogescholen. Daardoor wordt de samenwerking tussen verschillende lectoraten geïntensiveerd door complementair kennisvragen aan elkaar te koppelen en cross-overs te creëren tussen de verschillende curricula van relevante opleidingen binnen de hogescholen.

Het project heeft een onderzoeksaanpak waarbij het functioneren van infiltrerende verhardingen onder ideale omstandigheden (gebaseerd op lab data, literatuur en leveranciersdata) en praktijksituaties (full scale testen) met elkaar worden vergeleken. Dit levert inzicht op voor innovaties aan de producten en beheer en onderhoud. De nieuwe en ook recente innovaties worden onder semi ideale omstandigheden (in Proeftuin Waterstraat, Green Village van TU Delft) onderzocht.

Contactinformatie

Hogeschool Rotterdam

Elijane Doebar-Asmoredjo
Contactpersoon

Jolanda Lekkerkerk
Contactpersoon

Consortiumleden

 • Aannemings- en Hoveniersbedrijf Germieco B.V.
 • Aannemingsmaatschappij Markus B.V.
 • Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.
 • Aqua Aurora B.V.
 • Aquaflow B.V.
 • BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo)
 • Bufferblock B.V. i.o.
 • Building Changes Support B.V.
 • Drainvast B.V.
 • Gemeenlandshuis Delft
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Rotterdam
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • TU Delft
 • Water Innovation Consulting (WIC)