De kracht van het onbewuste leren 2.0

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2015
Einddatum
31 augustus 2019
Thema's
Gezondheid en Zorg
Regeling
RAAK-PRO

Aanleiding:
Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (door bijvoorbeeld een beroerte of dementie) is het opnieuw aanleren en uitvoeren van dagelijkse bewegingen, zoals lopen, complex. Dat deze bewegingsproblematiek vaak vergezeld gaat van cognitieve problematiek (zoals geheugenstoornissen) maakt het nog eens extra moeilijk. Therapeuten constateren dat de huidige, meestal verbale aanpak onvoldoende resultaat bij deze doelgroep oplevert. Bovendien moeten ze door de verwachte toename van het aantal cliënten en de kortere behandeltijd op zoek gaan naar betere oplossingen. Nieuwe wetenschappelijke inzichten geven aan dat impliciet (onbewust) motorisch leren juist voor deze cliënten een oplossing kan zijn.

Doelstelling
In dit RAAK-project onderzoekt het projectteam welke kennis therapeuten nodig hebben om de onbewuste motorische leerstrategieën 'analogieleren', 'foutloos leren' en 'observationeel leren' toe te passen. Ook kijken zij hoe therapeuten ondersteunende technologieën in kunnen zetten om het effectief en efficiënt aanleren en zelfstandig oefenen van het lopen bij cliënten na een beroerte mogelijk te maken.
Het programma omvat verschillende onderzoeksmethoden (mixed methods), variërend van meer fundamenteel onderzoek in het bewegingslaboratorium tot kwalitatief onderzoek.

Beoogde resultaten
De concrete resultaten van dit onderzoek zijn onder andere:
" leerboekje met voorbeelden en effecten voor zorgprofessionals en studenten fysiotherapie en ergotherapie;
" modules voor onbewuste motorische leerstrategieën voor zorgprofessionals;
" modules voor zorgprofessionals over inzet van innovatie technologieën;
" workshops/leseenheden rondom (on)bewuste motorische leerstrategieën voor professionals en studenten (o.a. fysiotherapie en ergotherapie);
" wetenschappelijke artikelen in een (inter)nationaal peer-reviewed tijdschrift.

Contactinformatie

Zuyd Hogeschool

Agnes Zonnenberg
Contactpersoon

Dirk Minne Vis
Contactpersoon

Consortiumleden

 • Adelante Zorggroep
 • Fontys Hogescholen
 • Fysiotherapie Maatschap Snijders
 • Fysiotherapie Thuis
 • Paramedisch Centrum Sittard Zuid
 • Sevagram
 • Stichting Huis voor de Zorg
 • The University of Waikato
 • Universiteit Maastricht (UM)
 • VU - Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Netwerk- en projectleden

 • Active4Care
 • Energy Efficient Embedded Digital Architecture (E^3DA)
 • Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
 • University of Exeter - Life and Environmental Sciences