De professional en de zelfredzame samenleving in Zeeland

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2011
Einddatum
15 februari 2013
Thema's
Gedrag en Maatschappij, Duurzaamheid en Energie
Regeling
RAAK-publiek

De professional en de zelfredzame samenleving in Zeeland
2010-12-23P
Aanleiding
Ook in het waterveiligheidsbeleid werken maatschappelijke ontwikkelingen door. De rol van de overheid, burgers en van hulpverleners is aan het veranderen. Burgers zijn niet langer louter afwachtend, de capaciteit van hulpverlening is beperkt en de overheid is van mening dat verantwoordelijkheden gedeeld moeten worden.
De minister van Binnenlandse Zaken heeft in haar standpunt ‘zelfredzaamheid bij rampen en crises’ benadrukt dat burgers of bedrijven bij rampen mogelijk enige tijd op zichzelf zijn aangewezen. Dit betekent ook dat er een nieuwe verhouding ontstaat tussen professionele hulpverleners en burgers. Er zijn nieuwe competenties nodig die de professional in staat moeten stellen zijn veranderende beroepsrol in te vullen.
Doelstelling
Dit project wil antwoord geven op de vraag: Hoe kan de beschikbare wetenschappelijke kennis over zelfredzaamheid en over de motivatie van burgers om zelfredzaam te worden, zodanig worden aangevuld met praktijkkennis van professional en burger, dat de professional competent kan worden om zijn veranderende beroepsrol in te vullen?
Interactieve workshops zijn de basis van het project, dat gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten van de betrokken universiteiten. In het proces gaan hulpverleningsprofessionals en burgers de toegemeten rollen in het kader van zelfredzaamheid analyseren en op elkaar af te stemmen en kunnen toepasbare oplossingen worden gecreëerd. Deze oplossingen richten zich zowel op gedragsaspecten van de professional en de burger als op het bedenken van fysieke maatregelen en het creëren van handelingsperspectieven voor de burger.
Zo wordt de basis gelegd voor aanvullende en nieuwe competenties voor professionals van de Zeeuwse consortiumpartners: Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen en de Veiligheidsregio.
Beoogde resultaten
Het project is gericht op professionele hulpverleners. Het verbindt waterveiligheid met veerkracht van de samenleving en professionals met burgers. Deze thema’s passen bij onderwijs en onderzoek van de Delta Academy van Hogeschool Zeeland. Zij borgt de opgedane kennis in haar onderzoeksgroepen, doet aanvullend onderzoek en past de kennis toe in haar onderwijscurricula. Internationaal zoekt zij kennisuitwisseling met Europese landen.
Het project koppelt kennis uit wetenschappelijk onderzoek aan praktijkkennis. De uitkomsten vormen een fundament voor een zelfredzame samenleving, en de professional weet hoe hij daar adequaat en professioneel op in kan spelen. Ook zal het onderwerp op de agenda staan van de nationale overheid. Koepelorganisaties van professionals omarmen de aanpak en overwegen de aanpak breder in te voeren. In Zeeland wordt een pilotgebied ingericht om zelfredzaamheid verder te ontwikkelen.

Contactinformatie

HZ University of Applied Sciences

Marlies van Eenennaam
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0118-489207

Dick Fundter
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0118 489474

Consortiumleden