De Sociale kracht van ICT in de regio Amsterdam

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2008
Einddatum
1 september 2010
Thema's
Gedrag en Maatschappij, Kunst, Cultuur en Creatieve Industrie, ICT

De afgelopen vijf jaar heeft Computerwijk, een initiatief van het buurtcentrum Eigenwijks in Slotervaart in Amsterdam, aan drieduizend cursusdeelnemers een computercertificaat uitgereikt. Dit is maar één voorbeeld van de schaal waarop Amsterdammers met hun ontwikkeling bezig zijn, waarbij de computer en internet een rol spelen. De behoeften die daar aan ten grondslag liggen bestaan uit: het leggen en onderhouden van contact, het leren van wat anderen (onder andere de kinderen) online doen, het toegang krijgen tot informatie, het doen van online transacties, het ondersteunen van hobby’s en het verstevigen van de relatie met de buurt. De dienstverlening in Amsterdam op dit gebied is op deze verschillende behoeften afgestemd.

Doelstelling
De groeiende vraag hiernaar en het bieden van continuïteit aan adequate activiteiten leiden tot de urgentie om het netwerk tussen de uitvoerende instellingen te versterken. Hierbinnen staat professionalisering van zowel de professionals en vrijwillige begeleiders als de organisatie als geheel hoog op de agenda. Bovendien is er de noodzaak samen te werken en te innoveren teneinde het sociaal gebruik van ICT in Amsterdam op een hoger plan te brengen.

Aan het voorliggende innovatieprogramma waarmee de vernieuwingen gerealiseerd kunnen worden, werken de volgende instellingen mee: Eigenwijks, het Amsterdams Historisch Museum, BuurtOnline, Cybersoek, het Geheugen van West, Dock en het Amsterdam Steunpunt Wonen. Zij vormen een representatieve verzameling instellingen voor de activiteiten in Amsterdam. Bovendien namen de afgelopen vijf jaar ruim vijfduizend deelnemers mee aan de door hen georganiseerde activiteiten. De programmaleiding en het penvoerderschap zijn ondergebracht bij het Praktijk- en Onderzoekscentrum de Karthuizer van het Domein Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Vanuit de Karthuizer wordt ook de capaciteit en expertise van studenten, docenten en lectoren geleverd, waarmee de brug met het onderwijs wordt verzekerd. Het programma zal bestaan uit drie projectlijnen.

Resultaat
De projectlijn Buurtverhalen richt zich op één innovatieve gezamenlijke activiteit. Hierin schrijven Amsterdammers webverhalen voor een tentoonstelling in 2010 in het Amsterdam Historisch Museum over ‘de buurtwinkel’. Dit resulteert daarnaast in een Amsterdams netwerk van vertellers. Tijdens het verzamelproces wordt er kennis ontwikkeld over wat een buurtverhaal op een website betekent voor de verteller én wat een verzameling verhalen betekent voor Amsterdam. Deze lijn leidt bovendien tot adviezen over hoe de toekomst van verhalensites er in een stad eruit zou moeten zien.

De projectlijn Goede praktijken neemt meerdere praktijken onder de loep. In deze lijn wordt een community of practice opgebouwd, bestaande uit professionals en vrijwillige begeleiders. Leidend hierin is het vinden van antwoorden op drie soorten leervragen. Ten eerste zijn dit de verbetervragen per instelling. Ten tweede zijn er vragen, waarop alleen gezamenlijk antwoord gegeven kan worden, zoals de invloed op beleid. Tot slot is er vraag naar onderzoeksmethodes om activiteiten te verbeteren en om het effect ervan aan te kunnen tonen. Die worden ontwikkeld en uitgeprobeerd.

De derde projectlijn Kennismarketing dient ter ondersteuning van de eerste twee projectlijnen. Deze lijn verzorgt de bijeenkomsten, het moderatorschap, de verslaglegging, de kenniscirculatie en disseminatie. Deze lijn is daarnaast verantwoordelijk voor de eindproducten van het innovatieprogramma: een publicatie met goede praktijken, een tiental minidocumentaires en last but not least een actief netwerk van professionals en vrijwillige begeleiders.

Contactinformatie

HvA - Maagdenhuis

Mike de Kreek
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0681618637

Netwerk- en projectleden