Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Design voor 3D printing in de utiliteitssector

Thema's:
VH 04: Slimme technologie en materialen
Doorlooptijd:
van 15 januari 2018 tot 14 juli 2018
PWN is verantwoordelijk voor het waterleidingnetwerk in Noord-Holland. Op het moment dat er gewerkt wordt aan de leidingen en deze tijdelijk bloot liggen wil PWN hier graag, binnen een dag, een opzetstuk met daarin sensoren aan toevoegen om daarna de flow in de leiding te kunnen meten. Met een flowmeter is het mogelijk om later, wanneer er problemen zijn, sneller de locatie van het probleem te detecteren.
De praktijkvraag die in dit project wordt onderzocht is hoe het ontwerp- en ontwikkelproces voor de gewenste toepassing in de utiliteitssector eruit moet zien uitgaande van de mogelijkheden die 3d printen middels een robotarm biedt. In dit project zullen de partners, in een iteratief en gezamenlijk ontwerpproces, twee prototypes ontwikkelen. De partners onderzoeken gezamenlijk hoe het gedrag van de robotarm in het ontwerp verwerkt kan worden en hoe hier een nieuw designproces voor opgezet kan worden.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden