Dicht-er-bij: een nieuw intake- en volgmodel voor maatschappelijk werkers

Status
Beƫindigd
Startdatum
1 september 2011
Einddatum
1 januari 2014
Thema's
Gedrag en Maatschappij
Regeling
RAAK-publiek

Aanleiding
Kort na de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 werd duidelijk dat het door maatschappelijk werkers gehanteerde intakemodel en volgsysteem niet meer voldeden. Er is daarom bij professionals veel behoefte aan kennis over een nieuwe versie hiervan, gebaseerd op betrouwbare inzichten over nieuwe doelgroepen, samenwerkingspartners, werkwijzen en methoden.
In de praktijk is een groot enthousiasme om bij te dragen aan een nieuw intakemodel en volgsysteem. In dit project wordt met maatschappelijk werkers, methodiekdocenten van hogescholen en studenten een nieuwe standaard ontwikkeld, die ondersteunend is voor de huidige praktijk van maatschappelijk werkers. Door de sleutelpartijen uit het hele land te betrekken bij het ontwikkelen, kan de werkwijze snel en breed worden verspreid.

Doelstelling
In dit innovatieproject wordt in de eerste voorbereidende fase een inventariserend onderzoek gedaan naar de noodzaak van vervanging van het huidige landelijk gehanteerde intakemodel en het volgsysteem. Vervolgens wordt door deskresearch en learning communities gewerkt aan kennisvermeerdering die gebruikt wordt om een nieuw intakemodel en volgsysteem te ontwerpen, en de systeemeisen voor automatisering te formuleren. In vijf pilots zal door middel van handelingsonderzoek de nieuwe werkwijze worden geƫvalueerd en bijgesteld.

Beoogde resultaten
Het project Dicht-er-bij leidt allereerst tot een in de praktijk getoetst intakemodel en een volgsysteem dat breed toepasbaar is in het maatschappelijk werk en de opleidingen, en dat aansluit bij de behoeften van maatschappelijk werkers in de veranderende dagelijkse praktijk.
Samen met de adviesgroep automatisering (VARIA) van de werkgeversorganisatie MO-groep worden de systeemeisen voor automatisering geformuleerd. En samen met de beroepsvereniging NVMW wordt gewerkt aan disseminatie en kennisuitwisseling met maatschappelijk werkers van buiten de consortiumpartners, zodat ook zij kennisnemen van de standaard en deze kunnen aanpassen aan de specifieke wensen op hun deelterrein.
Analoog aan de veranderingen in het beroepenveld zal het nieuwe intakemodel en het volgsysteem ook leiden tot een andere opzet van (een deel van) het curriculum voor MWD-studenten.

Contactinformatie

Hogeschool Inholland Haarlem

Ard Sprinkhuizen
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.