Doorschakelen naar Keten- en netwerkstrategieën voor MKB ondernemingen in mainports

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2017
Einddatum
1 juli 2017
Thema's
Logistiek en Transport
Regeling
Top-up

Het Raak-PRO project 'Terugschakelen naar ketendenken' liet een aantal zaken zien:

1. Het is lastig MKBers bij onderzoek te betrekken;
2. Via de zgn. Leaderfirm benadering lukt dit wel bedrijven bij voor hen relevant onderzoek te betrekken,
3. Op basis van een eigen benchmakronderzoek naar international airport-seaportregio's komt Amsterdam als een sterke mainport naar voren. De benchmark leverde een aantal aanbevelingen om de NL mainport te versterken.

In deze Top Up maken we gebruik van de Leaderfirm benadering om de Benchmark die éénmalig was uitgevoerd in de Raak Pro Terugschakelen naar ketendenken te verrijken, kwalitatief en kwantitatief uit te breiden en te verdiepen. (doorwerking richting beroepspraktijk). Dit doen we door studenten in een zgn. afstudeeratelier bij het benchmark onderzoek te betrekken en hen i.s.m. onderzoekers de benchmark te laten uitvoeren (doorwerking richting onderwijs). De verrijkte benchmarkt vormt een belangrijk focuspunt binnen het lectoraat Mainport Logistiek en zorg voor nieuwe publicaties (doorwerking richting onderzoek en werkveld).

Contactinformatie