Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Drijfmest en gunstig bodemleven: een combintatie voor de toekomst…

Thema's:
VH 07: Duurzame landbouw, water- en voedselvoorziening
Doorlooptijd:
van 13 november 2017 tot 12 september 2018
In Nederland wordt op grote schaal drijfmest toegepast op graslanden. Veehouders verza­melen de drijfmest van de koeien, en bemesten daarmee grasland, dat met een opper­vlakte van bijna 1 mln. hectare het grootste gewas in Nederland is. Drijfmest leek een ide­ale bemesting: gemakkelijk toepasbaar en rijk aan nutriënten, en zo wordt een afvalstof nut­tig gebruikt.
Echter: steeds meer wordt onderkend dat de grote bodemproblemen in de landbouw en veehouderij worden veroorzaakt door de hoge pH en ammoniumgehalte van drijfmest. We willen de omslag maken van drijfmest als vernietiger naar drijfmest als een verbeteraar van het gunstige bodemleven.
In dit project onderzoeken we hoe we de zure drijfmest kunnen 'verzachten' om hoogwaar­dig gebruik in de landbouw mogelijk te maken en onder welke condities bodemleven verbe­terd wordt.
Het doel is om de biotische afvalstroom drijfmest geschikt te maken voor toepassing in combinatie met gunstig bodemleven, in het bijzonder mycorrhizaschimmels.
Resultaten: het ontwikkelen van 1) een methode die (zure) drijfmest kan verwaarden tot hoogwaardige meststof en Il) een protocol waarbij condities worden gerealiseerd voor gun­stig bodemleven.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden

  • Biomygreen B.V.
  • Maatschap A.M. Dijkstra, T.S. Dijkstra en E. Dijkstra-Hoekstra