Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Drugs & Terrorisme Prevention in Ports (DTPP)

Thema's:
VH 06: Duurzaam transport en intelligente logistiek
Doorlooptijd:
van 18 september 2017 tot 17 september 2018
Terrorisme en drugs vormen een risico voor Nederlandse zeehavens en de zich daar bevindende schepen. De douane voert onder water inspecties uit ter bestrijding van dat risico. Deze inspecties met behulp van duikers zijn kostbaar en tijdrovend voor douane en koopvaardij. De Topsector Logistiek heeft het bedrijfsleven en de douane opgeroepen samen te werken bij de ontwikkelingen van nieuwe concepten. Binnen het voorliggende KIEM Logistiek projectvoorstel beoogt NHL Hogeschool een boundary research uit te voeren voor een innovatieve onder water dome ter oplossing van het gesignaleerde praktijkprobleem bij onder water inspecties. Dit onderzoek vormt een samenwerking tussen onderzoekers en studenten van NHL Hogeschool, het bedrijfsleven en de douane. Doel is een onder water dome daadwerkelijk te ontwikkelen binnen een aansluitend Raak project.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden