Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Duurzaam duurzamer producten: een (c)lean project

Thema's:
Duurzaamheid en Energie
Doorlooptijd:
van 1 september 2015 tot 1 september 2017
Duurzaam duurzamer producten: een (c)lean project

Aanleiding
Om te voldoen aan kosten-, kwaliteits- en levertijdeisen zijn veel mkb-bedrijven bezig met lean procesverbetering. Daarbij geeft een deel van deze mkb-bedrijven aan juist in de integratie van lean procesverbetering en duurzaamheid nog onbenutte mogelijkheden te zien: procesverbetering kan leiden tot duurzaamheidsverbeteringen en omgekeerd kunnen duurzaamheidsverbeteringen tot procesverbeteringen leiden. Zij hebben daarom behoefte aan kennis, een systematiek en good practices om hen te ondersteunen bij het integreren van duurzaamheidsgezichtspunten in lean procesverbetering.

Doelstelling
In dit project gaan de deelnemers onderzoeken hoe duurzaamheid geïntegreerd kan worden in procesverbeteringsinitiatieven.
Ze doen dit door 15 duurzaamheidsinterventies uit te voeren bij bedrijven. De daarin verworven kennis over uitkomsten, tools, startcondities en randvoorwaarden verwerken ze in caseverslagen. Deze vormen de input voor verder onderzoek en het ‘Handboek Duurzaam Duurzamer Produceren’.
Ook stellen ze een overzicht samen van de al beschikbare diagnostische, herontwerp-, implementatie- en evaluatie-instrumenten, en evalueren ze de in de bedrijfsprojecten toegepaste instrumenten. Dit leidt tot de ‘lean and clean toolbox’.

Beoogde resultaten
Het concrete resultaat van dit project is het ‘Handboek Duurzaam Duurzamer Produceren’. De ‘lean and clean toolbox’ is hier een onderdeel van.
De verworven kennis en producten worden verspreid over het werkveld via websites en publicaties in vaktijdschriften en wetenschappelijke tijdschriften. Het ‘Handboek Duurzaam Duurzamer Produceren’ gaat gebruikt worden in de beide minoren van de Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.