Duurzaam hergebruik thermoplastische composiet

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2015
Einddatum
30 augustus 2019
Thema's
Polymeren, Chemie en kunststoffen, Duurzaamheid en Energie
Regeling
RAAK-PRO

TPC-Cycle
Duurzaam hergebruik van thermoplastische composietmaterialen

Aanleiding
Bij de verwerking van thermoplastische composietmaterialen (TPC) tot hoogwaardige producten, voornamelijk voor de luchtvaart-, ruimtevaart- en automobielindustrie, komt momenteel een derde van het materiaal als afvalstroom vrij. En die TPC-afvalstroom groeit gestaag. Bij gebrek aan adequate recyclingtechnologieën voor TPC’s levert dit een schadepost op van 100 tot 300 miljoen euro. Postindustrieel TPC-afval zou echter wel geschikt zijn voor directe herverwerking tot TPC-producten bij de TPC-producenten zelf. Het lectoraat Lichtgewicht Construeren krijgt steeds vaker vragen uit het bedrijfsleven over de mogelijkheden, kosten en milieueffecten van TPC-herverwerking.
Doelstelling
Doel van het project is het ontwikkelen van een kosteneffectieve herverwerkingsmethode voor postindustrieel TPC-afval, en het kwantificeren van de daarmee gepaard gaande kosten en milieubelasting.
Het programma kent een gefaseerde opbouw. Er vindt een inventarisatiestudie plaats voor het maken van materiaalkeuzes en het opstellen van de technische specificaties van het materiaal en de verwerkingsprocessen. Voorts wordt een technisch ontwerp opgesteld voor de drie benodigde processtappen (verkleinen, scheiden & doseren en conversietechnieken). Ten slotte ontwikkelt men voor de deelnemende industriële partners twee producten waarin TPC-reststromen worden gerecycled, inclusief ontwerphandleiding.
Beoogde resultaten
Het consortium beoogt de onderstaande resultaten.
 Een duurzame blauwdruk voor de waardecirkel van thermoplastische composieten. Het onderzoeksteam stelt richtlijnen en aanbevelingen op voor de ontwikkelde processtappen. Hierin zijn de specificaties voor en wensen van (materiaal)ontwerpers, producenten en de granuleer-, sorteer- en doseerindustrie gedefinieerd.
 Een overzicht van ontwerpbeperkingen en -kansen van TPC-recyclaat voor iedere ketenschakel.
 Een definitieve LCCA van TPC-producten uit recyclaat.
 Het trainen van studenten die in de toekomst TPC-recycling in de sector kunnen doorontwikkelen.
Bij het onderzoek zijn promovendi, studenten, docenten, onderzoekers van Saxion en de deelnemende bedrijven betrokken. De hogeschool integreert de verworven kennis in het onderwijs van de minor Lichtgewicht Construeren, de hogerejaarsvakken van de opleidingen Werktuigbouwkunde en Industriële productontwikkeling en via stage- en eindopdrachten. De kennis wordt onder deelnemers en externen verspreid via deelrapportages, richtlijnen en proefschriften. Ook organiseren consortiumleden workshops en lezingen en zijn er halfjaarlijkse kennisdeeldagen.

Contactinformatie

Saxion

Rik Voerman
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Michiel Dumont
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.