Duurzaam Innoveren in de Bouwsector - Van Ambitie naar Actie

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2008
Einddatum
1 september 2010
Thema's
Volkshuisvesting, Bouw en Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid en Energie

Aanleiding
De bouw heeft in het verleden nogal in de beklaagdenbank gestaan met de parlementaire enquêtecommissie naar de bouwfraude. Er is een grote maatschappelijke druk op de bouw uitgeoefend om te veranderen, te vernieuwen in de richting van een proactieve, klantgerichte en dienstverlenende sector. In de bouwsector is er de laatste jaren daarom veel beweging te constateren, zij het dat het langzaam gaat. De noodzaak om te veranderen blijft echter groot, ook uit maatschappelijk oogpunt. De bouwsector en bouw-installatiebranche speelt namelijk een cruciale rol in het bevorderen van de gezondheid en levenskwaliteit van mensen. Vernieuwing en verbetering in deze sector is dan ook van groot maatschappelijk en economisch belang. De totale bouwsector is namelijk goed voor 6% van het BBP en een productie van 56.6 miljoen Euro. De sector biedt aan ruim 500.000 mensen werk. Bedrijven in de sector zien in duurzaam bouwen en innoveren een mogelijkheid dit te doen. Duurzaam innoveren is een thema dat hoog op de agenda staat in de bouw en bouwinstallatiebranche (en vooral bij de koplopers in de sector), maar slechts langzaam ingang vindt bij de meerderheid van bedrijven in de sector. De sector bestaat overwegend uit mkb-ers. In de regio Haaglanden gaat het om ongeveer 600 bedrijven die in deze categorie vallen.

Doelstelling
Er ontwikkelt zich een markt voor duurzame woningen en utiliteitsbouw. Het gaat daarbij niet alleen om bijvoorbeeld het bouwen van energiezuinige huizen, maar om het creëren van de voorwaarden in bedrijven en de keten zodat er snel, adequaat en meer innovatief ingespeeld wordt op de kansen en mogelijkheden die duurzaam bouwen innoveren biedt. Met dit programma beoogt het consortium om bedrijven in de sector:
1. te begeleiden en ondersteunen om te komen tot formulering van een realistische en economisch aantrekkelijke doelstelling in relatie tot duurzaam bouwen en innoveren.
2. te begeleiden en ondersteunen om te komen van ambitie in relatie tot duurzaam innoveren, naar formulering en uitvoering van een actieplan dat concrete leerdoelen bevat en business moet genereren voor de bedrijven in kwestie.
3. te begeleiden en ondersteunen in het vormen van duurzame en structurele netwerken met bedrijven uit de eigen en aanpalende sectoren.
4. te begeleiden en ondersteunen in de vorming van een duurzame structuur die kennisuitwisseling en kennisontwikkeling stimuleert ten einde de positie van bedrijven structureel te verbeteren.
5. inzicht en instrumenten in handen te geven in acties die leiden tot verbetering van de eigen positie:
a. door een betere afstemming van de interne organisatie op de externe ontwikkelingen gericht op duurzaamheid
b. door concrete aanbevelingen voor verbetering van samenwerking in de keten gericht op duurzaam innoveren
c. door ontwikkeling van competenties gericht op duurzaam innoveren
Tot slot beoogt het consortium bij te dragen aan kennisuitwisseling en kennis ontwikkeling tussen alle spelers (onderwijs, onderzoek en omgeving) ten einde de kennispositie van De Haagse Hogeschool te verbeteren en opleidingsprogramma’s beter te laten aansluiten bij de beroepspraktijk.

Resultaat
In twee jaar tijd willen we met tenminste 40 bedrijven het programma doorlopen in groepen van 10 bedrijven op vier thema’s (c2c, mvo, klantgericht en duurzaam bouwen en klimaatneutraal bouwen). De groepen worden gevormd door een combinatie van bouw- en bouwinstallatiebedrijven. Het programma dient te leiden tot kennisvermeerdering bij zowel de deelnemende ondernemers als bij de docenten en studenten van de hogeschool. Het moet echter ook bijdragen aan de realisatie van bedrijfsdoelstellingen.

Contactinformatie

De Haagse Hogeschool

A. van Kampen
Contactpersoon

Saskia Harkema
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: (070) 445 82 94

Marcel van Geffen
Contactpersoon