Duurzame Monumenten

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2011
Einddatum
1 december 2013
Thema's
Volkshuisvesting, Bouw en Ruimtelijke Ordening

Aanleiding
Duurzame renovatie van monumenten is dringend gewenst, met name vanwege stijgende beheerskosten (energierekening). Duurzaam renoveren van monumenten is echter een lastig karwei. Niet alleen moet rekening worden gehouden met de cultuurhistorische waarde van een gebouw, maar ook de huidige vergunnings- en subsidieprocedures zijn er niet op ingericht. Bovendien melden mkb’ers in de Euregio Limburg dat ze kennis tekort komen om monumenten duurzaam te renoveren.

Doelstelling
Bundeling van de reeds aanwezige kennis over duurzaamheid en monumenten zal voor de ondernemers, eigenaren en beheerders meerwaarde opleveren. Doel van dit project is om antwoord te vinden op de vragen vanuit het MKB en de publieke organisaties: Welke technische innovaties zijn geschikt om ingezet te worden voor verduurzaming van monumenten, onder welke voorwaarden en welke zijn dat niet?

Deze onderzoeksvragen worden onderzocht aan de hand van ‘ontwerpend onderzoek’. In dit geval betekent dat het technisch herontwerpen van functies, eigenschappen en cultuurhistorische kenmerken van drie typen gebouwen: vierkanthoeve, stadsgebouw en kasteel. Deze drie typen gebouwen komen zowel in de provincie Limburg van Vlaanderen en Wallonië, in Nederland en in Duitsland voor.
De gevalstudies worden begeleid door werkgroepen bestaande uit vertegenwoordigers van het MKB, afstudeertrainees en vertegenwoordigers van de overheid. In de werkgroepen wordt ook de verificatie en validatie van de gevalstudies voorbereid.

Beoogde resultaten
De gevalstudies leveren de gegevens voor een technische én organisatorische blauwdruk voor duurzame 0-impact-renovatie (op gebied van energie, lucht en materiaal) van historische en monumentale panden in de Euregio.
Na afloop van het onderzoek zal de groep betrokken mkb’ers zijn gegroeid. De twee blauwdrukken kunnen worden verspreid in de regio. Er zal een platform zijn opgericht waar de partijen na het MKB RAAK traject in kunnen blijven samenwerken. Mogelijk worden de ontwerpstudies voor de negen geselecteerde gebouwen zelfs wel gerealiseerd.

Contactinformatie

Zuyd Hogeschool

Guido Dautzenberg
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 045-4006572

Diana Moolevliet
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 045-4006104