Een punt voor gym?!

Status
Beëindigd
Startdatum
1 oktober 2012
Einddatum
1 oktober 2014
Thema's
Onderwijs, Gezondheid en Zorg
Regeling
RAAK-publiek

Een punt voor gym!?
Motiverende beoordelingsvormen binnen de Lichamelijke Opvoeding
2012-14-15P

Aanleiding
Voor alle vakken krijgen leerlingen een cijfer. Het zal echter niet snel voorkomen dat een kind blijft zitten op een onvoldoende voor het vak Lichamelijke Opvoeding binnen het Voortgezet Onderwijs. Wat is de waarde van de beoordeling bij de gymles? Veel professionals worstelen daarmee. De makkelijke uitweg is: iedereen krijgt een voldoende. Er zijn ook gymleraren die zoeken naar mogelijkheden om criteria op te stellen voor verschillende aspecten van Lichamelijke Opvoeding. Een belangrijk aspect bij een beoordelingsmethode is ook de leerlingmotivatie.
Docenten hebben aangegeven dat zij behoefte hebben aan kennis over beoordelingsvormen in de lessen Lichamelijke Opvoeding, en aan kennis over hoe dit samenhangt met de leerlingmotivatie voor het vak en sport en bewegen in het algemeen.
Doelstelling
Het consortium zal zich richten op het verzamelen en ontwikkelen van kennis rond (motiverende) beoordelingsvormen binnen de Lichamelijke Opvoeding in het voortgezet onderwijs. Deze kennis stellen we op innovatieve wijze beschikbaar aan de beroepsgroep. Zo draagt dit onderzoek bij aan de verdere professionalisering van de docent.
Centrale vragen in het project zijn:
• Wat is de huidige stand van zaken rond beoordelen binnen de Lichamelijke Opvoeding in het Voortgezet Onderwijs?
• Welke best practices zijn er, en hoe succesvol zijn deze?
• Wat is de invloed van beoordelingsvormen op de motivatie van leerlingen voor het vak?
Beoogde resultaten
Het project richt zich in eerste instantie op kennis over de huidige stand van zaken rond beoordelen van Lichamelijke Opvoeding in het voortgezet onderwijs in Nederland en Vlaanderen, met aandacht voor verschillen, overeenkomsten en best practices. Daarnaast beoogt het project kennis over de invloed van de beoordelingsvormen op de motivatie van de leerlingen. Ook zal het project leiden tot een elektronische leeromgeving over beoordelen ten behoeve van de beroepspraktijk.
Dit zal leiden tot bewustwording bij docenten en professionalisering van het vak. Door je bewust te worden van de methoden van beoordeling, word je je immers ook bewust van de essentie van het vak. En dat is in deze tijd, waarin elk vak zijn nut en noodzaak moet aantonen, van groot belang.

Contactinformatie

Consortiumleden