Een spraakmakend project

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2007
Einddatum
1 december 2009
Thema's
Gedrag en Maatschappij, Gezondheid en Zorg

In de hulpverlening wordt op formele en informele wijze met elkaar gecommuniceerd. Het Spraakmakend Project richt zich op de informele communicatie tussen professional, vrijwilliger en cliënt. De verschillen tussen informele en formele communicatie leveren allerlei spanningsvelden op. Zo zijn er soms richtlijnen opgesteld waardoor professionals weten hoe ze moeten communiceren en de resultaten kunnen verantwoorden. Deze richtlijnen kunnen het werken echter zo standaardiseren dat mensen worden behandeld als nummers en niet als unieke personen. Bovendien is er een kloof tussen formele verhalen, zoals in de richtlijnen staat omschreven; en de informele verhalen, zoals het in de praktijk werkt. Dit komt vooral aan het licht bij hulpverlening aan kwetsbare groepen zoals Hiv-geïnfecteerden, jeugdige asielzoekers, ouderen in de zorg, verslaafden en prostituees. Praktijkverhalen van professionals, vrijwilligers en cliënten over concrete ervaringen in de informele communicatie kunnen deze kloof overbruggen en bieden houvast voor de huidige en toekomstige hulpverlening.
Het Raak-project richt zich op de verhalen in de informele communicatie. Onder leiding van Hogeschool Rotterdam wil het consortium onderzoeken hoe de dienstverlening kan innoveren, door projecten te starten waarbij de praktijkverhalen van professionals en cliënten centraal staan. Het consortium gaat eerst informele verhalen inventariseren, analyseren en verhelderen zodat het belang van de informele verhalen duidelijk wordt. Daarbij zullen spanningsvelden tussen formele en informele verhalen leidend zijn. Vanuit deze spanningsvelden wordt gezocht naar mogelijkheden voor innovatie en met elkaar wordt deze innovatie vervolgens op systematische wijze uitgevoerd. Het consortium verzamelt ‘best practices’ van deze innovatietrajecten om andere professionals te kunnen inspireren. De betrokken partijen zullen de opgedane kennis en ervaring delen met andere organisaties. Hoe dat gebeurt, is afhankelijk van de manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd (action research). Verder wil het consortium samenwerking tussen hulpverlenende organisaties in de Rotterdamse regio realiseren en onderzoeken hoe de informele communicatie de mensgerichtheid in de hulpverlening kan bevorderen.
De deelnemers dragen uiteindelijk de resultaten over in de vorm van onder meer presentaties, praktijkbezoeken en netwerkbijeenkomsten en diverse publicaties. Daarbij zal een structurele terugkoppeling plaatsvinden naar het onderwijs van de Hogeschool Rotterdam.

Contactinformatie

Hogeschool Rotterdam

Loes Houweling
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 010-2455125

Chris Kuiper
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: (010) 241 51 61