eHealth in de wijk: Ondersteuning voor de wijkverpleegkundige bij het indiceren van eHealth

Status
Beëindigd
Startdatum
1 mei 2016
Einddatum
29 oktober 2018
Thema's
Gezondheid en Zorg, ICT
Regeling
RAAK-publiek

eHealth in home care: supporting home care nurses in allocating and deploying eHealth

Aanleiding
Sinds de wijziging in de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2015 zijn wijkverpleegkundigen zelf verantwoordelijk voor de indicatiestelling en zorgtoewijzing voor verzorging en verpleging thuis. Zij moeten bepalen welke zorg hun cliënten nodig hebben gezien hun individuele situaties en hoe die zorg het best geleverd kan worden. Zorgverzekeraars leggen hierbij minimumeisen op, o.a. met betrekking tot de inzet van eHealth.
Wijkverpleegkundigen hebben op dit moment echter niet of nauwelijks ervaring met het inzetten en toepassen van technologische toepassingen zoals eHealth.

Doelstelling
Dit RAAK-project zoekt een antwoord op de volgende drie vragen:
1. Hoe kunnen wijkverpleegkundigen worden voorzien in hun informatiebehoefte over eHealth?
2. Hoe kunnen wijkverpleegkundigen worden ondersteund in hun klinisch redeneren over het inzetten van eHealth bij hun cliënten?
3. Hoe kunnen wijkverpleegkundigen worden ondersteund bij het inzetten van eHealth in hun zorgproces?

Het onderzoek bestaat uit vijf onderdelen:
1. Onderzoek naar klinisch redeneren over het inzetten van eHealth.
2. Ontwikkeling van de keuzehulp en trainingsmodule.
3. Inventarisering van belemmeringen bij de inzet van eHealth en bijpassende maatregelen.
4. Duurzame borging van de keuzehulp en de informatievoorziening voor de keuzehulp.
5. Kennisdeling en -verspreiding.

Beoogde resultaten
Dit project levert de volgende concrete resultaten:
1. Een duurzaam geborgde keuzehulp (een app voor tablet of smartphone) waarmee wijkverpleegkundigen toegang hebben tot de benodigde informatie over eHealth-toepassingen.
2. Een trainingsmodule die erop is gericht om het klinisch redeneren van wijkverpleegkundigen over het inzetten van eHealth en andere thuiszorgtechnologie bij hun cliënten te versterken.
3. Inbedding van bovengenoemde resultaten in het verpleegkundeonderwijs van onder meer Windesheim en in nascholingstrajecten voor wijkverpleegkundigen. Samenwerking met regionale zorgonderwijsnetwerken zorgt voor duurzame, bredere inbedding in het onderwijs.

Externe kennisverspreiding gebeurt via twee publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, twee artikelen voor wetenschappelijke conferenties, twee vakpublicaties en twee presentaties op relevante symposia en congressen.

Contactinformatie

Windesheim

Ruud Janssen
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 088-4698892

Frans Genee
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Consortiumleden