eMobility lab

Status
Beëindigd
Startdatum
15 november 2009
Einddatum
15 november 2013
Thema's
Duurzaamheid en Energie, Logistiek en Transport

Aanleiding
Elektrificatie van het wegtransport wordt vanwege de hogere energie-efficiency en lage uitstoot gezien als de meest toekomstvaste oplossing voor mobiliteitsvraagstukken. Het kenniscentrum Innovatie, Energie & Productrealisatie van de Hogeschool Rotterdam (HR) volgt deze ontwikkeling al geruime tijd en heeft samen met de TU-Delft een omvangrijk netwerk opgebouwd, waarvan relevante kennisinstellingen en bedrijven deel uit maken. De deelnemers in dit netwerk (met de naam Dutch-INCERT) zijn zich zeer bewust van de kans die elektrificatie met zich meebrengt voor de Nederlandse kenniseconomie, met name voor het MKB. Ze zien ook dat er voor een doorbraak nog veel goed geverifieerde praktijkkennis nodig is.

Doelstelling
Het doel van het onderzoek is: het verdiepen van de praktijkgerichte kennis die nodig is voor concrete toepassing van elektrische voertuigen. Het onderzoek richt zich hierbij op elektrische voertuigen geschikt voor lokale toepassing of niche markten en eventueel te realiseren door het MKB. Alle vormen van elektrisch aangedreven automobiliteit vallen binnen het onderzoek (dus onafhankelijk van type wegvoertuig, soort elektromotor, opwekking, opslag van elektriciteit en infrastructuur).

Er is een consortium gevormd met zes toonaangevende lokale partners; Spijkstaal, Formula Zero, stichting Nieuwe Energiezuinige Milieuvriendelijke Stadsbussen, Gemeentewerken Rotterdam, Eneco en Dutch-INCERT. Deze vernieuwers zijn samen met onze studenten de gebruikers van het resultaat van het praktijkgerichte onderzoeksplan: eMobility-Lab. De plaats van het onderzoek is het nieuwe en op duurzaamheid gerichte mobiliteitlaboratorium in de leerwerkplaats RDM Innovation Dock op de RDM Campus. Als kennispartners spelen de TU-Delft en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een belangrijk rol

Door het consortium aangegeven probleemstellingen en daarvan afgeleide onderzoekslijnen zijn:
1) Regeneratief remmen: dit is een essentieel voordeel van elektrisch rijden, echter er is nog een groot verschil tussen wat theoretisch mogelijk is en wat in de praktijk gerealiseerd wordt.
2) Kostenopbouw: elektrische voertuigen hebben in de praktijk een heel andere operationele kostenopbouw, daardoor is het economische voordeel voor de gebruiker niet direct duidelijk en moeilijk te communiceren.
3) Veiligheid: Recente ongevallen met elektrische voertuigen hebben aangetoond dat de onbekendheid met (on)veiligheidsaspecten redding en hulpverlening in de praktijk in de weg staat.
4) Onderhoud en service: testen met prototypes hebben aangetoond dat elektrische voertuigen goed rijden, maar er zijn nog vragen over onderhoud en de opbouw van een servicenetwerk.

Beoogde resultaten
Het technisch toepassingonderzoek zal zich richten op het technisch systeem dat nodig is voor het elektrisch rijden (voertuig en infrastructuur). Met name prestatie, betrouwbaarheid, veiligheid en instandhouding zal door middel van experimenteel onderzoek en diverse praktijktests onderzocht worden.

Het economisch gebruikersonderzoek zal zich vooral moeten richten op analyse van de kosten en baten in de totale keten voor de gebruiker. Dit zal zowel de kosten en baten van de fysieke producten (voertuig en infrastructuur) als de diensten betreffen. Onderzoeksthema’s zijn de praktische, economische, en emotionele factoren die van belang zijn voor de gebruiker en de economische aspecten van de bedrijfssectoren. Speciale aandacht wordt gegeven aan de energie gerelateerde milieukosten

Contactinformatie

Hogeschool Rotterdam

Frank Rieck
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.