Energieke Restauratie

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2011
Einddatum
1 november 2013
Thema's
Volkshuisvesting, Bouw en Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid en Energie

Aanleiding
Bij historische gebouwen is het terugbrengen van het energieverbruik een complexe opgave. Er is daarbij kennis nodig op het gebied van techniek, restauratie, ontwerp, regelgeving, constructie, en historie. De aandacht van dergelijke restauratieprojecten verschuift van een traditionele technische aanpak (ontwerp, materiaal, en bouwfysica) naar een integrale methode, gericht op een lager energiegebruik.
De centrale vraag van dit project is: Hoe kunnen historische gebouwen worden gerestaureerd tot toekomstbestendige, comfortabele gebouwen, met een laag energiegebruik en met behoud van de cultuurhistorische waarden?

Doelstelling
Er is al wel eerder een verkenning uitgevoerd rond deze problematiek, maar er is vrijwel nog geen praktijkgericht onderzoek uitgevoerd op dit gebied. Ook evaluatie van uitgevoerde restauraties blijft vaak achterwege, zodat niet van ervaringen wordt geleerd. Praktijkervaringen worden te weinig uitgewisseld. Om in deze leemte te voorzien wil het consortium werken aan het doelgericht uitvoeren van casestudies, en het inventariseren en analyseren van de resultaten van deze casestudies. De betrokken ondernemers hebben de behoefte om meer praktijkgericht onderzoek te doen. Zij willen knelpunten oplossen die zij ondervinden in hun praktijk.

In de eerste fase van dit project wordt (internationaal) wetenschappelijk onderzoek naar Monumenten en Energiebesparing geïnventariseerd, beoordeeld op bruikbaarheid en ingebracht in het kennisnetwerk.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door vier onderzoeksgroepen en communities of practice. Methoden van onderzoek zijn onder meer literatuuronderzoek, interviews, bouwkundige- en energietechnische methodieken, ontwikkelen en testen van instrumenten.

Beoogde resultaten
Het doel is om te komen met concrete instrumenten die direct geschikt zijn voor de praktijk.
Nieuwe kennis zal vertaald worden naar lesmateriaal voor studenten en stakeholders bij historische gebouwen. De groep betrokken mkb-bedrijven die kennis uitwisselen en vergroten, zal groeien naar circa 25. Het netwerk beoogt een duurzaam verband te worden op het gebied van Historische gebouwen en Energie. Strategisch doel is bovendien om blijvende samenwerking op te zetten met de drie deelnemende hogescholen. De verwachting is ook dat dit project de opstap zal zijn naar andere, grotere projecten in de bestaande bouw.

Contactinformatie

Hanzehogeschool Groningen

Jolanda Hekman
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 050-5955513

Bate Boschma
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 050 5954629