Energiemodel Rotterdam voor duurzame woningbouw

Status
Beëindigd
Startdatum
15 mei 2009
Einddatum
1 mei 2011
Thema's
Duurzaamheid en Energie, Volkshuisvesting, Bouw en Ruimtelijke Ordening

Aanleiding
De Rotterdamse woningbouwcorporaties moeten in de komende jaren het energieverbruik van de woningen drastisch verlagen. In 2025 moeten de CO2 -emissies in de Rijnmond 50% lager liggen dan in 1990 (dit is de doelstelling van het Rotterdam Climate Initiative waar de corporaties zich aan hebben verbonden). Daarnaast is er op landelijk niveau een convenant gesloten waarin de woningcorporaties zich verplicht hebben om in de komende jaren energie te besparen.

Dit is ook vanuit economisch oogpunt noodzakelijk omdat er in de komende jaren weer grote prijsstijgingen van energie te verwachten zijn, waardoor de energierekening voor huurders van de sociale woningbouw onbetaalbaar dreigt te worden. Dat betekent dat er zowel bij nieuwbouw alsook bij renovatie op een structurele manier naar de optimalisatie van de energievoorziening gekeken moet worden. Op dit moment is het niet goed mogelijk om de verschillende alternatieven hiervoor met elkaar te vergelijken: bestaande kennis is verbrokkeld, en vaak moeilijk toepasbaar.

Doelstelling
Professionals van o.a. Woonbron (Rotterdamse woningcorporatie) geven aan dat er behoefte is aan een energiemodel dat op een gebruiksvriendelijke manier de complexiteit van het energiesysteem inzichtelijk kan maken en dat helpt bij keuzes voor de inrichting van duurzame woningbouw.
Het consortium wil dit doel bereiken middels een toepassingsgericht onderzoek om het energiesysteem in de gebouwde omgeving in kaart te brengen. De nadruk ligt hierbij op warmte- en elektriciteitsstromen en hun onderlinge samenhang. De beschikbare kennis wordt samengebracht op een manier die het mogelijk maakt om het energiesysteem vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Bij het programma zijn alle relevante partijen uit het Rotterdamse betrokken: woningbouwcorporaties, Gemeente/ RCI, energiebedrijf. Via de regionale kennisinstellingen (Erasmus Universiteit en Technische Universiteit Delft) en het Energiecentrum Nederland wordt de toegang tot de beschikbare kennis en nieuwe ontwikkelingen op dit gebied geborgd.

Resultaten
Het onderzoek moet uitmonden in een (pilot) energiemodel dat de besluitvormers bij nieuwbouw en renovatieprojecten – die doorgaans beperkte energie- en/ of milieukundige kennis hebben – op een gebruiksvriendelijke manier ondersteunt bij het kiezen van een kosteneffectieve energievoorziening. Bij dat doel is de maatschappij in zijn geheel gebaat: met het te ontwikkelen model kunnen de energiebesparing- en klimaatdoelstellingen in de gebouwde omgeving dichterbij worden gebracht De bewoners van de specifieke wijk waar het model wordt toegepast zijn daarnaast extra gebaat bij een lagere energierekening en een hoger comfortniveau in huis.
Maar ook docenten en studenten van de hogeschool Rotterdam profiteren van dit programma: met het consortium waarin de vooraanstaande kennisinstituten naast gebruikers staan verwachten we een interessante impuls voor ons onderwijs en onderzoek

Contactinformatie

Hogeschool Rotterdam

Marjolein Koot
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0152150127

Karssenberg
Contactpersoon

J.A.C.F. Tuytel
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 010-2414505

Sigrid Bollwerk
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 010-2414956

Netwerk- en projectleden