Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Faalfactoren bij software advisering en implementaties voor performance management bij MKB

Thema's:
Maakindustrie, ICT
Doorlooptijd:
van 1 januari 2008 tot 1 juli 2009
De HAN c.q. het lectoraat Total Quality Management in Organisatienetwerken is door leden van het consortium gevraagd onderzoek te verrichten naar de succes- en faalfactoren bij implementatie van performance management systemen. Individuele leden van het consortium zijn ieder voor zich specialist op het gebied van (implementatie van) performance management systemen. Met hun dienstverlening ondersteunen zij onder meer MKB bedrijven die meer grip willen krijgen op hun bedrijfsvoering. Uit onderzoek is echter gebleken dat 50% van de klanten geen gebruik meer maakt van de systemen binnen drie jaar na gemotiveerde implementatie. Het consortium wil de redenen hiervan weten om gezamenlijk hun dienstverlening te verbeteren, productinnovaties door te voeren en nieuwe business concepten te ontwikkelen.
De HAN c.q. het lectoraat Total Quality Management in Organisatienetwerken is door leden van het consortium gevraagd onderzoek te verrichten naar de succes- en faalfactoren bij implementatie van performance management systemen. Binnen de HAN is in het onderwijs uitgebreid aandacht voor performance management in diverse studierichtingen. De gezamenlijke kennis en expertise en de onderzoeksresultaten worden ingebracht en gedeeld door het consortium en de HAN in het op te rich-ten Platform Performance Management. Dit dient te leiden tot productaanpassingen en innovaties en nieuwe business concepten. De kennis er ervaringen worden ingebracht in bachelor en master pro-gramma’s van de HAN door de leden van het platform. Het platform zelf wordt na het onderzoek voortgezet om ook op langere termijn het resultaat van de veranderende werkwijzen en implementatie trajecten te kunnen monitoren en onderzoeken. En om gezamenlijk te kunnen blijven werken aan pro-ductinnovaties en marktontwikkeling.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden