Fast en Curious

Status
Beëindigd
Startdatum
1 april 2013
Einddatum
1 maart 2015
Thema's
Duurzaamheid en Energie


Fast & Curious
Een mkb-community voor toegankelijke ontwikkeling van hightech embedded systemen

Aanleiding
We maken dagelijks gebruik van elektrische en digitale apparaten – een combinatie van hardware en software. De regelmechanismen die zorgen voor de interactie tussen apparaat en omgeving worden veelal ontwikkeld via Rapid Control Prototyping (RCP). Dat is een snelle, breed inzetbare manier om besturingssystemen te ontwikkelen. Maar het heeft als nadeel dat het duur en niet tailor-made is, waardoor de investering lastig te dragen is door mkb-bedrijven. Het mkb heeft behoefte aan meer betaalbare en flexibele tools.

Doelstelling
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werkt op dit gebied al enige jaren succesvol met mkb-partijen samen, waarbij een laagdrempelige, goedkope ontwikkelomgeving wordt geboden. Dit RAAK-project wil deze omgeving nu opschalen naar meer mkb-partijen en toepassingsgebieden. Hiertoe wordt een community ingericht van actief participerende bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen die de ontwikkeltools verbeteren. De behoeften vanuit de bedrijven zijn daarbij leidend. De focus ligt voorlopig op de toepassingsgebieden Automotive en Robotica, maar zal op termijn worden uitgebreid naar de zorgsector.

Resultaten
Het onderzoek leidt tot RCP-tools die als een online ontwikkelomgeving beschikbaar worden gesteld aan de community-leden en waarbij de leden ondersteund worden in het gebruik ervan.
De kennis en best practices worden in de community gedeeld. Bij de ontwikkeling en toepassing van de model-based en RCP-tools worden studenten en docenten van de aangesloten lectoraten (HAN en Fontys) ingezet. Er is actieve kruisbestuiving tussen hogescholen en bedrijven. De ontwikkelde professionele tools worden bovendien ingezet in het onderwijs. Het project zorgt ervoor dat een optimale, effectieve en efficiëntie werkwijze toegankelijk wordt voor een groot aantal mkb-bedrijven, en dat tevens gekwalificeerde resources (opgeleide ingenieurs en betaalbare tools op maat) beschikbaar komen om deze werkwijze te faciliteren.

Netwerk- en projectleden