Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: FELIX: Geluk zit in een klein robotje

Thema's:
VH 03: Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio, VH 09: Kunst en creatieve industrie, VH 01: Gezondheid: zorg en vitaliteit
Doorlooptijd:
van 1 maart 2018 tot 30 oktober 2018
Uit onderzoek blijkt: geluk kun je positief beïnvloeden door er dagelijks bij stil te staan. Vooral voor ouderen is dit interessant om mogelijke eenzaamheid te voorkomen. Felix is een apparaatje dat het mogelijk maakt om laagdrempelig je bewust te worden van je geluk, en dat te delen. Het past helemaal in de trend van zelfmanagement en bewust leven. Er is een prototype van Felix ontwikkeld en getest, maar er is nog onvoldoende zicht op marktbehoefte. Wel zijn er positieve reacties. Met dit project proberen we de haalbaarheid beter in te schatten en Felix te optimaliseren.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden