Fit en Vitaal 2 - Effectiviteit van leefstijlprogramma's in de kinderopvang

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2009
Einddatum
1 september 2011
Thema's
Gezondheid en Zorg, Jeugdzorg

Aanleiding
Gezondheid, bewegen en voeding worden zichtbaar in het gewicht van kinderen. Overgewicht is een belangrijk en groeiend probleem onder kinderen in Nederland. De verwachting is dat de groep te dikke kinderen de komende jaren nog meer zal toenemen. Overgewicht wordt niet alleen veroorzaakt doordat kinderen te veel eten maar vooral door te weinig beweging.

Doelstellingen
In Fit en Vitaal (1) en (2) gaan we ervan uit dat het mogelijk is deze cijfers terug te dringen bij een goede en gecoördineerde aanpak van het probleem van overgewicht. Dat betekent dat de activiteiten van Fit en Vitaal, gericht op de kinderopvangbedrijven, afgestemd zijn op de activiteiten op school, de sportclub en wijk- en buurtactiviteiten/voorzieningen.

Daarnaast is de gerichtheid op gezonder bewegen en eten een wezenlijke succesfactor. Het gemeentelijke rapport Gezondheidsprofiel Regio Nijmegen uit 2007 bevat alarmerende cijfers over de mate waarin de jeugd beweegt. Het gaat daarbij om de jeugd van 12 tot 17. Het beeld is vergelijkbaar met landelijke cijfers. Het beperkt bewegen zit niet zozeer in het georganiseerd sporten, want ruim driekwart van de jongeren geeft aan dat ze sporten bij een club of vereniging. De helft sport daar echter minder dan drie uur per week.Voor wat betreft de voeding is het beeld al niet minder alarmerend. De meeste jongeren in de regio voldoen niet aan het advies om dagelijks groente en fruit te eten. Niet meer dan veertig procent eet dagelijks groente en slechts 31 procent eet dagelijks fruit. Dertien procent eet zelfs minder dan 2 keer per week fruit.

Beoogde resultaten
De HAN voert als resultaat van Fit en Vitaal (1) de regie over en maakt onderdeel uit van een groot kennisnetwerk van kinderopvangbedrijven en enkele andere relevante organisaties. De interventies die ontwikkeld zijn in Fit en Vitaal (1) zullen in het kader van de ketenaanpak daar waar mogelijk aansluiten op, dan wel ingebed worden in een reeks activiteiten, projecten en programma’s. De beoogde vernieuwing is de kwaliteitsverbetering van kinderopvangbedrijven op het terrein van bevordering van gezonde leefstijl van kinderen. Door de uitvoering van het voorgestelde project worden de ontwikkelde programma’s gevalideerd. De Hogeschool versterkt haar positie als expertisecentrum voor het ontwikkelen, implementeren en testen van leefstijlinterventieprogramma’s.

De kennis die in de uitvoering van het project door studenten en docenten, onder leiding van de lector, wordt ontwikkeld, wordt in het netwerk ingezet. Omgekeerd wordt de in de betrokken kinderopvangbedrijven aanwezige kennis en expertise door de HAN gebruikt om te komen tot een optimaal resultaat. Dit netwerk zal ook na afloop van Fit en Vitaal (1) en (2) blijven bestaan en onder regie van de HAN worden onderhouden en uitgebreid.

De HAN zet de daar aanwezige kennis op het gebied van leefstijl in om de programma’s te ontwikkelen, te onderhouden en daar waar nodig aan te passen aan de nieuwste inzichten op dit gebied. Daarmee is het innovatieve karakter via de inspanningen van docenten, studenten en lectoraat gewaarborgd. De informatie uit het onderzoek in Fit en Vitaal (2) levert daaraan een essentiële bijdrage omdat systematisch wordt nagegaan of de programma’s op de lange termijn het gewenste effect realiseren. Van de kant van de kinderopvangbedrijven kan die kennis voorzien worden van de meer op de praktijk gerichte expertise die daar aanwezig is. Deze zal leiden tot bedrijfsmatig en maatschappelijk aanvaardbare interventies voor een gezonde leefstijl bij het jonge kind, ter voorkoming van overgewicht.

Contactinformatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Arnhem)

Kristel Baele
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 026- 369 1500

Gertjan Schaafsma
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 024-3530531