FIT TO PERFORM: Onderzoek naar de fysieke en mentale gezondheid van dansers

Status
Beëindigd
Startdatum
1 april 2016
Einddatum
31 maart 2018
Thema's
Gezondheid en Zorg
Regeling
RAAK-publiek

Ballet en moderne dans zijn een vorm van topsport. De druk op dansers is enorm. Lange en intensieve werkdagen, veel reizen en verschillende werkplekken maken het lastig om lichaam en geest goed te verzorgen. Hierdoor liggen blessures en mentale klachten op de loer. Nederlandse dansgezelschappen willen meer aandacht gaan besteden aan preventieve maatregelen om fysieke en mentale problemen bij hun dansers te voorkomen. Het ontbreekt hen echter aan kennis en kunde om dit innovatieve vraagstuk op te kunnen pakken.

Het Nationale Ballet en het Scapino Ballet hebben het lectoraat Performing Arts Medicine van Codarts (Hogeschool voor de Kunsten Rotterdam) benaderd om antwoord te krijgen op de vraag hoe dansers op de hoogste podia, op gezonde wijze, hun beste performance kunnen laten zien. Gezamenlijk is deze praktijkvraag omgevormd naar drie onderzoeksdoelstellingen:
1. Opstellen van meetinstrumenten om de fysieke en mentale gezondheid van dansers te screenen en te monitoren;
2. Ontwerpen van een web-based systeem dat automatisch en real-time informatie uit de ontwikkelde meetinstrumenten kan inlezen, analyseren en interpreteren;
3. Ontwikkelen van een Fit to Perform protocol dat aanbevelingen geeft ten aanzien van het verbeteren van de fysieke en mentale gesteldheid van de danser.

Het consortium bestaat uit de volgende organisaties:
- Praktijkgerichte onderzoeksinstellingen: Codarts Rotterdam en Hogeschool van Amsterdam;
- Universiteiten: ErasmusMC, Technische Universiteit Eindhoven en Vrije Universiteit Amsterdam;
- Praktijkinstellingen: Het Nationale Ballet en het Scapino Ballet;
- Overige instellingen: het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi) en het Nationale Centrum Performing Arts (NCPA).

Bij de samenstelling van het consortium is gekozen voor een goede mix tussen praktijkorganisaties, onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen. Daarnaast is er sprake van cross-sectorale samenwerking doordat kennis vanuit de podiumkunsten, sport, gezondheidszorg, onderwijs en technologie met elkaar verbonden wordt.

Contactinformatie

Codarts Rotterdam

Marian Blankman
Contactpersoon

Marieke de Groot
Contactpersoon

Patricia Lago
Contactpersoon

Consortiumleden

  • Erasmus Medisch Centrum - afdeling Huisartsgeneeskunde
  • Hogeschool van Amsterdam
  • National Centre Performing Arts
  • Nationale Opera en Ballet
  • Scapino Ballet Rotterdam
  • Stichting Nederlands Paramedisch Instituut (NPI)
  • TU/e - Fac. Industrial Engineering & Innovation Services
  • Vrije Universiteit Amsterdam (VU)