Geen kind over boord!

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2009
Einddatum
1 september 2011
Thema's
Jeugdzorg, Gezondheid en Zorg

Aanleiding
Professionals, managers en beleidmakers constateren dat in de jeugdzorg nog steeds veel langs elkaar heen gewerkt wordt en cliënten van de zorg last hebben van niet afgestemde aanpakken. In de regio ‘Leerdam, Gorinchem en omgeving’ leidde dit enkele jaren geleden tot een initiatief om tot een ingrijpende samenwerking te komen, uitmondende in de oprichting van een Regionaal Jeugd Centrum. In dit initiatief zijn twee hoofdlijnen te onderscheiden: een samenwerking op structureel (overheden en instellingen) niveau en samenwerking tussen professionals op het direct uitvoerende niveau. Geen kind over boord! gaat over dat laatste: de directe uitvoeringspraktijk.

Dit project is gebaseerd op de ervaringen van professionals in de dagelijkse praktijk en draagt bij aan een verbeterde uitvoering van het casemanagement van de arrangementen voor jeugdigen met complexe problemen of ‘de overbelasten’ (WRR 2009). Overbelasten zijn kinderen waar de druk van de omstandigheden – thuis, op straat, op school of het eigen functioneren – zo groot is dat ze dreigen uit te vallen. De belangrijkste bevinding vanuit het uitvoerend niveau was dat bij de zorg aan deze jeugdigen veelal sprake is van ‘handelingsverlegenheid’ en langs elkaar heen werkende instanties. Het kenmerkende van handelingsverlegenheid is dat het probleem niet adequaat door één instantie of professional beantwoord kan worden. Met andere woorden verschillende partijen moeten effectief samenwerken om tot de juiste gezamenlijke aanpak te komen (WRR 2009). En juist daar gaat het vaak mis. Enerzijds op structuurniveau maar anderzijds ook op het niveau van de afzonderlijke professionals. Werkers met de beste bedoelingen komen toch niet tot de meest effectieve samenwerking.

Doelstelling
Uitvoerende werkers willen graag het beste voor het kind en willen ook samenwerken, maar wat dat vraagt aan gezamenlijke afstemming en samenwerking en overdracht van taken en bevoegdheden, daarover is veel onzekerheid. De vraag hoe geef je dan gemeenschappelijke casemanagement en zorgarrangementen vorm, ‘schreeuwt’ om nader onderzoek, gezamenlijk denken, debatteren en ontwikkelen. Daarom heeft het consortium voor de volgende doelstelling gekozen: De realisering van een gemeenschappelijke en passende aanpak door professionals vanuit de verschillende werkvelden voor passende zorgarrangementen met één casemanager zodat geen kind over boord valt.

Beoogde resultaten
1. Een gemeenschappelijk gedragen passende aanpak voor de zorgarrangementen en vastgelegd in een gevalideerde methodiek;
2. Een duidelijke positionering en profilering van de casemanager;
3. Een naar elkaar toegegroeide cultuur met duidelijke samenwerkingsdoelen en delegatie van verantwoordelijkheden met een door de professionals erkende en herkende manier van werken die hen vertrouwen geeft. Betere zorg voor jeugdigen met complexe problemen. Stimulering van samenwerking passende in de ambities van de regio

Contactinformatie

Hogeschool Utrecht

Leo Admiraal
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hans van Ewijk
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: (030) 252 99 36

Hans Hoving
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 088 - 481 81 21

Netwerk- en projectleden

  • Beatrix de Burcht
  • Bureau Jeugdzorg Haaglanden / Zuid-Holland
  • CS De Schans
  • MEE Zuid Holland Zuid
  • Netwerk 57
  • Regionaal Expertise Centrum De Cirkel
  • Stichting RMPI-De Grote Rivieren