Gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg

Status
Beëindigd
Startdatum
1 mei 2013
Einddatum
1 mei 2017
Thema's
Jeugdzorg

Gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg
Gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg: duurzaam verbeteren van professioneel handelen

Aanleiding
Jongeren in de residentiële jeugdzorg lopen tweemaal zoveel risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag als jeugdigen in de gewone populatie. En dat terwijl slechts 2% van de gevallen bij begeleiders bekend wordt. ‘Seksualiteit’ is nog veelal een taboethema. Professionals in de residentiële jeugdzorg hebben er in hun taak als opvoeders mee te maken, maar weten vaak niet hoe ze moeten reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van jongeren. Het ‘Vlaggensysteem’ is een veelgebruikte methode om (grensoverschrijdend) seksueel gedrag bij jongeren te signaleren, duiden en aan te pakken. De methode werkt in settingen met ‘normale’ jeugdigen, maar is nog niet aangepast aan de praktijk van residentiële jeugdzorg. Dit project gaat hier verandering in brengen.

Doelstelling
De volgende onderzoeksvraag staat centraal: Wat is er nodig om het bestaande Vlaggensysteem specifiek te ontwikkelen voor en in te bedden in de residentiële jeugdzorg? In hoeverre is dit Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg effectief voor professionals en jongeren van 12 tot 18 jaar in de residentiële jeugdzorg om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag te signaleren, duiden en daarop adequaat te reageren, het professioneel handelen duurzaam te verbeteren en de prevalentie van seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg terug te dringen?

Resultaten
Het project levert een theoretisch en empirisch onderbouwde en geëvalueerde versie van het Vlaggensysteem op. Daarmee kan gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg bevorderd worden en seksueel misbruik teruggedrongen worden. Het Vlaggensysteem RJ bestaat uit:
• normatief kader;
• handboek op organisatie- en locatieniveau, met handzame instrumenten en materialen (o.a. aangepast beeldmateriaal met aandacht voor diversiteit en de specifieke context van de residentiële jeugdzorg);
• model om te komen tot geschoolde workshopbegeleiders in de instellingen.

De resultaten van het onderzoek worden gedeeld in rapportages, artikelen in tijdschriften en websites. Voor de beroepspraktijk worden symposia, congressen, workshops en praktijkstages georganiseerd. Voor het onderwijs levert het project gastlessen en documentatiemateriaal op, afstudeeronderzoeken, kennisontwikkeling en workshops bij veldinstellingen, opname van de kennis in minoren, keuzevakken en het basiscurriculum.
De bevindingen, conclusies en aanbevelingen, kunnen worden ingezet om het gebruik van het Vlaggensysteem RJ verder te verbeteren en te verspreiden.

Contactinformatie

Avans Hogeschool Tilburg

Jetta Wille
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 076 - 525 05 13

Consortiumleden