Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Go Westergo

Thema's:
Toerisme, Sport en Recreatie, Kunst, Cultuur en Creatieve Industrie
Doorlooptijd:
van 1 mei 2008 tot 1 mei 2010
Toeristische- en cultuurondernemers in de Westergozone hebben ondersteuning nodig bij hun proces te komen tot innovatie.
Een aantal bijeenkomsten is georganiseerd voor deze ondernemers om ideeën te bedenken over kansen voor innovatie en samenwerking. Veel van de ideeën zijn laagdrempelig en spelen voornamelijk in op arrangementen. Het netwerk van
deze ondernemers blijft beperkt en er is weinig samenwerking met kennisinstellingen. Ondernemers ervaren een tekort aan kennis en inzicht als het gaat om nieuwe mogelijkheden, media en technieken. Samenwerking met kennisinstellingen en diverse kennispartners verhoogt het kennisniveau, waardoor hoogwaardige innovatie ontstaat. Inspelen op trends en ontwikkelingen
is van belang.
Ambitie van GoWestergo:
Bestaande ondernemersideeën op een hoger plan brengen door de kennis van kennisinstellingen en diverse andere kennispartners in te zetten, waarbij wordt ingezet op speerpunten van het gebied en trends en ontwikkelingen.
Het RAAK-project GOWestergo faciliteert ondernemers door hen aan te sluiten op de meest recente kennis in het HBO en de kennis van kennispartners zoals Wetsus, TNO en de lectoraten van de Hogeschool Zuyd in Limburg: Infonomie en Nieuwe Media en Toerisme en Cultuur van het succesvolle RAAK project PAsteL. Uitgaande van de vragen en behoeften van ondernemers, gekoppeld aan belangrijke trends en ontwikkelingen, zijn de volgende thema's geselecteerd:
Etno-marketing, de 'zilveren golf', toerisme en water en virtueel Fryslân.
Toepassing van cross media-technieken zal een belangrijke rol gaan spelen.
GoWestergo heeft als resultaten: Dynamische, zich steeds vernieuwende netwerken van ondernemers, kennisinstellingen en intermediairs rondom de vier vernieuwende thema's Etno-marketing, de 'zilveren golf', toerisme en water en ´Virtueel Fryslân´; Voeding geven aan een spannende, vraaggestuurde vorm van onderwijs door studenten aan de slag te laten gaan met actuele, belangrijke business cases; Structurele kenniscirculatie tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen in Noord-Nederland en andere intermediairs; Versterken creatieve denkkracht van ondernemers; Structurele toename van innovatie en business voor MKB in Noord-Nederland.

Consortiumleden

  • E Kwadraat Advies
  • Kamer van Koophandel Noord-Nederland
  • Ondernemersfederatie Westergozone
  • Projectbureau Westergozone
  • Stichting Stairs
  • Zuyd Hogeschool

Netwerk- en projectleden