Goud na Beijing

Status
Beëindigd
Startdatum
1 mei 2006
Einddatum
1 december 2007
Thema's
Toerisme, Sport en Recreatie, ICT

Het RAAK programma ‘Goud na Beijing’ richt zich op het (regionale) bedrijfsleven dat (top)sporters ondersteunt in het verbeteren van hun prestaties. Die ondersteuning betreft dataverwerving, data-analyse en data-presentatie van trainingsparameters en advies over training, voeding en gezondheid. Om een nieuw platform te laten ontstaan, voor het aanbieden van diensten aan het bedrijfsleven zal het programma belangrijke innovaties doorvoeren Door deze gezamenlijke kennisontwikkeling zal de (top)sporter een geïntegreerd overzicht kunnen krijgen van zijn prestaties. Dit platform draagt de naam ‘Sportlog’.
Kennisnetwerk
In het programma staan behoeften van de midden- en klein bedrijven centraal. Het consortium bestaat uit de HAN, Syntens en het Telematica Instituut, het (regionale) bedrijfsleven wordt vertegenwoordigd door VNO-NCW Midden. Voor de sportbonden is het NOC*NSF lid van het consortium. Deze partijen werken in verschillende samenstellingen al met elkaar samen, ook op de thematiek van sport, gezondheid en ICT. Het unieke en aanvullende van het RAAK-programma ‘Goud na Beijing’ is het perspectief van het midden- en kleinbedrijf in deze ontwikkelingen.

Doelstellingen
Op basis van interviews met bedrijven en een analyse van de sector zijn de volgende algemene en meerjarige doelstellingen van het RAAK programma ‘Goud na Beijing’ opgesteld:
1. Het ontwikkelen van een sportcommunicatieplatform ‘Sportlog’ (Dienstenintegratie)
2. Kennisopbouw en kennisuitwisseling (Kennisintegratie)
3. Het stimuleren van marktontwikkeling (Marktintegratie).

Voor het eerste jaar (en deze aanvraag) zijn de concrete doelstellingen als volgt:
1. Uitvoering van 10 relatief kleinschalig projecten (Dienstenintegratie)
2. Opzetten en uitvoeren van 3 overstijgende kennisthema’s (Kennisintegratie)
3. Het uitvoeren van marktverkenning (Marktintegratie).

Kenniscirculatie
Voor wat betreft de kenniscirculatie is het uitgangspunt om in zogenaamde field labs een belangrijk deel van de projectactiviteiten in de nabijheid van de sport uit te voeren. Field labs zijn broedplaatsen voor innovaties in de sport. Field labs zijn fysieke onderzoeksplaatsen waar sport, bedrijfsleven en kennispartijen elkaar ontmoeten en weten te vinden. Omdat op field labs direct zichtbaar wordt wat onderzoek kan doen voor het bedrijfsleven en vice versa, zal dit de instap van meer MKB-bedrijven bevorderen.

Kennisverhoging
Voor de kennisverhoging vormen de intenties c.q. afspraken tussen de HAN en NOC*NSF een belangrijk kader. De kennisverhoging in dit RAAK-programma zal zijn zichtbare uitwerking krijgen door aanvulling van de huidige (master)opleidingen van het lectoraat Data Architectures & Metadata Management, van de faculteit Informatica Communicatie Academie (ICA) en van de faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij (GGM). Voor het MKB wordt gedacht aan een gerichte disseminatiestrategie met (online) training, assessments, masterclasses e.d.
Ambitie
Het programma ‘Goud na Beijing’ en het platform Sportlog is een succes indien:
1. Er integratie heeft plaatsgevonden van deeloplossingen c.q. componenten tot een meer integrale dienstlevering aan sporters.
2. Er kennisuitwisseling ontstaat tussen bedrijven onderling en bedrijven en kennisinstellingen zoals de HAN en het Telematica Instituut, en met klanten (sportbonden en sporters).
3. Er een platform is waar de ‘keten’ activiteiten ontplooit zoals kennisuitwisseling, dienstenaanbieding en marktontwikkeling van bedrijven gericht op de sector Human Health.
4. De relatie tussen bedrijf en klant minder kwetsbaar is geworden doordat de dienstverlening betrouwbaarder en duurzamer is geworden

Contactinformatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Arnhem)

Petra Luttekes
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 024-3531170