Grafisch ontwerpen in Breda; positie, methodes en resultaten?

Status
Beëindigd
Startdatum
1 november 2008
Einddatum
1 oktober 2009
Thema's
Kunst, Cultuur en Creatieve Industrie

Aanleiding
Op dit moment zijn er in Breda minimaal 100 grafische ontwerpbureaus werkzaam. De grootste bureaus hebben 20 werknemers in dienst, er zijn bureaus met enkele werknemers, en er is een grote groep zelfstandigen zonder personeel. De opdrachtgevers zijn regionaal, nationaal en internationaal. Een vijftal grafische ontwerpbureaus stelt de volgende drie vragen met betrekking tot het praktisch commercieel functioneren:
- De strategie. Een opdrachtgever verwacht van een ontwerpbureau dat er een vernieuwend ontwerp gemaakt zal worden. Deze eis tot vernieuwing dwingt een grafisch ontwerper tot het heroverwegen van het aangeboden spectrum aan activiteiten, kennis en vaardigheden. In veel situaties wordt deze overweging per project gemaakt, zonder dat er een overzicht is van de alternatieve mogelijkheden, en vaak zonder een strategie. Is het mogelijk om bij deze beslissingen ondersteuning te krijgen omdat onjuiste beslissingen lijden tot een verlies van tijd en verhoging van de kosten?
- De methode. De integratie van de verschillende activiteiten van een grafisch ontwerpbureau in een opdracht vergt veel tijd en energie. De huidige methodes lijden altijd tot resultaten, maar het is niet duidelijk of de integratie van verschillende soorten activiteiten verbeterd kan worden. Is het mogelijk om de verschillende activiteiten beter te combineren en geschikter te maken voor specifieke projecten?
- De criteria. Op dit moment worden verschillende criteria tijdens en na een ontwerpproject toegepast. De keuze van de criteria en de manier waarop deze criteria vastgesteld worden lijdt vaak tot twijfel en tijdverlies. Is het mogelijk om de criteria en meetmethodes te valideren? Dit is belangrijk om criteria en meetmethodes te vernieuwen.
Om deze drie vragen te kunnen beantwoorden is het nodig om samen te werken. Hiervoor is een consortium van de vijf grafische ontwerpbureaus en het lectoraat Visuele Retorica van AKV | St. Joost, Avans Hogeschool opgericht.

Doelstelling
Om over de antwoorden op de bovenstaande vragen met de ontwerpbureaus te kunnen communiceren moeten er nieuwe mogelijkheden gecreëerd worden. De volgende initiatieven worden uitgewerkt. Ten eerste: Publicaties en websites over strategie, methodes en criteria. Voor opdrachtgevers en grafisch ontwerpers over mogelijkheden van het grafisch ontwerpen. Ten tweede nascholing en seminar en ten derde de publicatie van de ‘Grafische Almanak Breda’. In mei 2008 verschijnt de eerste versie van deze almanak. Hierin worden de resultaten van de eerste inventarisatie beschreven. Bovendien worden er 18 cases getoond en wordt de lijst met 100 bedrijven openbaar gemaakt. Aan de voorbereiding van de versie van 2009 wordt binnenkort begonnen. Deze drie initiatieven zijn vernieuwend in deze branche en dragen bij aan de huidige kenniscirculatie binnen de praktijk en met het onderwijs.

Resultaat
De voordelen voor de deelnemende grafische ontwerpbureaus zijn dat de strategie, methodes en criteria geijkt worden. De eerste resultaten worden als een nulmeting gebruikt. De effecten van aanpassingen worden uit vergelijking met deze nulmeting zichtbaar. Dit levert een inhoudelijk en een commerciële meerwaarde op. De voordelen voor AKV | St. Joost zijn dat de beoordelingscriteria, methodes, activiteiten en opgedane ervaringen uit de praktijk direct in het onderwijs toegepast kunnen worden. Bovendien is er perspectief op een duurzame doorwerking. Zo maakt het project de bedrijven in Breda zichtbaar en toont de omvang van de praktijk aan. De directe zichtbaarheid van het vakgebied van het grafisch ontwerpen wordt hierdoor vergroot. De inventarisatie maakt het ook mogelijk om als vergelijkingsmateriaal te dienen voor andere steden, of om de veranderingen in de praktijk (groei, verschuiving van activiteiten) te observeren. De publicaties, websites, seminar, en nascholing worden geïnitieerd en geëvalueerd. Bij voldoende behoefte wordt daar een vervolg aan gegeven of wordt er een ander vorm – in afstemming met de ontwerpbureaus – in de markt gezet. Ten slotten wordt het groeiende nationale netwerk rond het grafisch museum De Beyerd verder versterkt.

Contactinformatie

Avans Hogeschool Breda

Karel van der Waarde
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rens Holslag
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 076-5250370