Haalbaarheidsstudie koffiekunststof

Status
Beëindigd
Startdatum
3 september 2018
Einddatum
31 maart 2019
Thema's
VH 4: Slimme technologie en materialen
Regeling
Take-off hbo fase 1

Dit project vindt zijn oorsprong in onderzoeken met betrekking tot biobased kunststoffen welke in de afgelo-pen jaren zijn uitgevoerd door de hogescholen NHL Stenden en Windesheim.
Jaarlijks genereert Nederland ruim 120 miljoen kilo koffieafval. Hoofdzakelijk wordt dit afval verbrand. De hoeveelheid die verbrand wordt, kan aanzienlijk verminderd worden door deze te verwerken in de kunststof industrie.
Een goede cross-over creëren tussen de koffie industrie en kunststof industrie is een belangrijke stap naar een groene toekomst. Met dit Take-off project wordt de haalbaarheid onderzocht van nieuwe biobased kunst-stoffen met gebruik van de afvalstromen van koffie.

Contactinformatie

NHL Stenden hogeschool

Harm-Jan Bouwers
Contactpersoon