Het succes van de gebiedsontwikkelaar in het innovatieprogramma gebiedsgericht werken

Status
Beëindigd
Startdatum
1 augustus 2010
Einddatum
1 augustus 2012
Thema's
Landbouw, Natuur en Milieu

Aanleiding
Gebiedsontwikkelaars bij de Noordelijke corporaties voeren door de krimp en bevolkingsdaling ingewikkelde herstructureringsopgaven in wijken en dorpen uit. De gebiedsontwikkelaars zijn de procesmanagers voor de sociaalfysieke aanpak van de woningvoorraad, de voorzieningen en de leefbaarheid. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van wonen en (samen)leven in ‘hun’ gebied. Hun werkzaamheden bestaan uit het maken van situatieanalyses, het ontwikkelen van visie en aanpak en het uitvoeren van de maatregelen. Hierbij besteed de gebiedontwikkelaar steeds meer aandacht aan bewonersparticipatie en samenwerking met overheden en andere maatschappelijke organisaties. Daarbij loopt hij tegen de vragen aan als ‘Wat bepaalt het succes van mijn projecten?’, ‘Hoe meet ik de effecten?’, ‘Hoe kan ik effectief samenwerken?’
Gebiedsontwikkelaars hebben behoefte om kennis en ervaringen over dit soort vragen met elkaar uit te wisselen.

Doelstelling
Het doel van het project is permanente kenniscirculatie over het effectief werken als gebiedsontwikkelaars in Noord-Nederland te genereren. Kennisontwikkeling door middel van onderzoeken worden op vijf thema’s uitgevoerd door gebiedsontwikkelaars, docenten, studenten en betrokken partners. De thema’s zijn:
1. Succes- en faalfactoren bij vernieuwingsprojecten
2. Het evaluatieperspectief van vernieuwingsprojecten
3. Nieuwe vormen van bewonersparticipatie
4. Conceptontwikkeling voor leefstijlen
5. Het competentieprofiel van, en onderwijs voor, de gebiedsontwikkelaar

Beoogde resultaten
Het project leidt er toe dat er tenminste 25 gebiedsontwikkelaars kennis uitwisselen en vergroten. Docenten van de opleidingen Vastgoed en Makelaardij, Civiele Techniek, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Facility Management stellen op basis daarvan samen een nieuw (post)initieel onderwijsaanbod op. Dit nieuwe onderwijs leidt op voor het specifieke competentieprofiel van de gebiedsontwikkelaar. Een eindpublicatie over best practices en presentaties over het kennisnetwerk via Aedes en de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting zorgen voor verspreiding op landelijk niveau. Met het Noordelijk kennisplatform Roeg & Roem moet het continueren van het netwerk van ‘Gebiedsgericht werken’ gewaarborgd worden.

Contactinformatie

Hanzehogeschool Groningen

Andries van den Berg
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 050 595 31 33

Jolanda Hekman
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 050-5955513