Het talent herkend

Status
Beëindigd
Startdatum
1 april 2011
Einddatum
1 april 2013
Thema's
ICT, Onderwijs
Regeling
RAAK-publiek

Het RAAK-programma Het talent (h)erkend is gericht op de handeJingsverlegenheid van docenten in het voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam in het (h)erkennen van talenten bij leerlingen. Beoogd wordt: in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012 in een RAAK-programma minimaal 20 docenten van VMBO scholen in de regio Rotterdam te ondersteunen bij het leren herkennen van talenten bij leerlingen. Door in een nieuw regionaal kennisnetwerk gezamenlijk onderzoek te verrichten naar nieuwe interventiestrategieën gebaseerd op dialogic teaching en deze in enkele pilots in de praktijk te beproeven.

In het project wordt het door de Britse onderwijskundige prof. Dr. Robin Alexander ontwikkelde concept 'dialogic teaching' voor het eerst pedagogisch vertaald naar een Nederlandse setting in het voortgezet onderwijs. Dialogic teaching is een didactisch concept gericht op verbeteren van leerprestaties van leerlingen, dat wordt gebruikt in het Britse primair onderwijs. Het is vooral de basis van dit concept - een geïntensiveerde, wederkerige communicatie tussen docent en leerling(en) - dat directe aanknopingspunten biedt voor het optimaliseren van talent(h)erkenning. Op basis van de vragen van docenten is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:

Welke elementen van dialogic teaching kunnen het pedagogisch handelingsrepertoire van docenten versterken zodat zij de talenten van leerlingen (h)erkennen?
Het vertrekpunt is de bestaande kennis over dialogic teaching. De kern van Het talent (h)erkend is een innovatief onderzoek naar de (voor de Nederlandse VQ scholen) werkbare, pedagogische elementen van dialogic teaching als basis voor het ontwikkelen van interventies gericht op talentherkenning.
De interventies zijn:
- analoog aan dialogic teaching
- gespreksmethoden en dialoog technieken.

Het gaat om dialoogvormen tussen docent en de groep en tussen docent en de individuele leerling. Het project voegt deze nieuwe kennis en interventies toe aan de huidige state of the art.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het talent (h)erkend
2010-12-30P
Aanleiding
Docenten in het voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam vinden het vaak lastig om talenten bij hun leerlingen te herkennen. Talenten van vmbo-leerlingen gaan dan ook vaak schuil achter een negatief zelfbeeld of ongemotiveerd gedrag. Gezien de hoge schooluitval in de regio, is het zonde om talent te laten ‘weglekken’.
De Britse onderwijskundige prof. Dr. Robin Alexander heeft het concept ‘dialogic teaching’ ontwikkeld. De basis hiervan is geïntensiveerde, wederkerige communicatie tussen docent en leerling, die directe aanknopingspunten biedt voor het optimaliseren van het (h)erkennen van talenten.
Dit concept wordt nu pedagogisch vertaald naar een Nederlandse setting in het voortgezet onderwijs. Onderzocht wordt welke elementen van dialogic teaching het pedagogisch handelingsrepertoire van docenten versterken, zodat zij talenten kunnen herkennen en stimuleren.
Doelstelling
Vertrekpunt van Het talent (h)erkend is een innovatief onderzoek naar de (voor Nederlandse vo-scholen) werkbare, pedagogische elementen van dialogic teaching als basis voor het ontwikkelen van interventies gericht op talentherkenning. De interventies zijn gespreksmethoden en dialoogtechnieken. Het gaat daarbij om dialoogvormen tussen docent en groep en tussen docent en individuele leerling. Het project voegt deze nieuwe kennis en interventies toe aan de huidige werkwijze en kennis.
Kern van het onderzoek vormen pilotcases in scholen. In deze cases wordt geëxperimenteerd en worden effecten gemeten. Hiervoor wordt een set van indicatoren opgesteld en metingen gedaan. Omdat gebleken is dat het zwaartepunt ligt bij het eerste leerjaar, wanneer de leerlingen net over zijn gekomen vanuit het basisonderwijs, wordt het onderzoek toegespitst op dit eerste leerjaar.
Beoogde resultaten
Concrete resultaten van het programma zijn een anekdoteboek met best practices en sprekende voorbeelden; een set beproefde dialoogvormen voor individueel en klassikaal gebruik; een vaardigheidstraining talent(h)erkenning voor docenten; een handleiding handelingsreflectie voor docenten; een website met voorbeelden en resultaten, voorlichtingsmateriaal en publicaties.
De resultaten worden door de scholen gebruikt, en ze worden tevens gebruikt ten behoeve van het onderwijs aan de lerarenopleidingen van de hogeschool. De resultaten en ervaringen worden breed gedeeld onder de betrokken partijen en met andere belangstellenden en belanghebbenden, zoals het onderwijsveld in de regio Rotterdam en de kennispartners.

Contactinformatie

Hogeschool Rotterdam

Frans Spierings
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 010 2414044

Consortiumleden