Het zilt verzilveren

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2008
Einddatum
1 september 2010
Thema's
Landbouw, Natuur en Milieu, Proces- en Voedselindustrie

Veel bedrijven willen innoveren en vragen om nieuwe kennis en samenwerking. Ook in de agrarische sector zien bedrijven nieuwe perspectieven in de teelt van algen en andere organismen voor de food sector. Het hier voorgestelde programma heeft als doel bedrijven op weg te helpen in de nieuwe markt van zilte aquacultuur.

In het consortium willen 2 MKB bedrijven (twee in de aquacultuur en een landbouwer), Syntens, het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt en Hogeschool Zeeland de kennis op het gebied van het telen van watergebonden organismen verder ontwikkelen en verspreiden. Doelstelling van het project is om concrete antwoorden te geven op de kennisvragen van de bedrijven door de opzet van kennisuitwisseling, toegepast onderzoek en samenwerking.

Deze projectaanvraag geeft invulling aan het Zeeuw Kennis Akkoord en sluit aan bij het Provinciaal Sociaal Economisch Beleidsplan en het beleid van de landelijke overheid. Een regionaal innovatieprogramma voor MKB rond het thema aquacultuur past zeer goed in de nieuwe rol van de Hogeschool Zeeland als modern onderzoeksinstituut en vormt een onderdeel van de het HZ brede onderzoeksprogramma Water.

In het praktijkgestuurd onderzoek is de kennisvraag van de bedrijven bepalend en wordt in nauwe interactie gewerkt met de opdrachtgevers. Het innovatieproject ‘het zilt verzilveren’ omvat een tweetal deelprojecten:
• Onderzoek naar de kansen voor algenteelt en de toepassing ervan
• Opzetten en inrichten van een proeftuin (experimenteerruimte) voor kennisvragen aquacultuur van MKB en MBO/HBO

Het RAAK project wil concrete resultaten boeken:
• Inzicht in kansen voor algenteelt als inkomensbron voor bijvoorbeeld grondeigenaren in Zeeland;
• Realisatie van studentenateliers (arrangementen) waarin studenten van verschillende disciplines en opleidingsniveaus met elkaar samenwerken;
• Uitbouwen (ook internationaal) van kennisnetwerken rond aquacultuur.
• Opschaling van de teelt van met name zeekraal, zagers, schelpdieren en schaaldieren naar een bedrijfszekere activiteit.

Contactinformatie

HZ University of Applied Sciences

Willem Haak
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0118-489289

Jouke Heringa
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0118-489473

Netwerk- en projectleden