Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Honingbijen.monitoren op afstand: The Bee Broker

Thema's:
VH 07: Duurzame landbouw, water- en voedselvoorziening, VH 04: Slimme technologie en materialen
Doorlooptijd:
van 31 oktober 2018 tot 31 juli 2019
‘The Bee Broker’ is een concept voor een mondiaal beheer en verhuur van honingbijvolken en aansturing van bijenhouders voor de bestuiving van land- en tuinbouwgewassen. Dit omvat honingbijen, bijenkasten, bijentellers en data-analyse.
Dit project toetst de praktische toepasbaarheid van data-gestuurd-imkeren in een bedrijfsmatige imkerij t.b.v. het bestuiven van land- en tuinbouwgewassen. De te verzamelen data: het weer en de vliegactiviteit van de honingbijen. Vliegactiviteit van honingbijvolken wordt via optische sensoren gemonitord. Hiermee wordt een managementsysteem voor bedrijfsmatige imkerij opgezet, dat wordt gevoed met data over klimatologische factoren en vliegactiviteiten van honingbijvolken en geeft inzicht in kritieke prestatie-indicatoren van de honingbijen.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden