HYDROVA: Validatie van brandstofcelsystemen voor toepassing binnen de duurzame energievoorziening

Status
Lopend
Startdatum
1 september 2017
Einddatum
31 augustus 2019
Thema's
VH 8: Energie en energievoorziening, VH 6: Duurzaam transport en intelligente logistiek
Regeling
RAAK-mkb

Overheden en bedrijven in binnen- en buitenland zien grote potentie in waterstof als
energiedrager, omdat het geen schadelijke emissie oplevert bij productie uit duurzame
energiebronnen en toepassing in elektrochemische processen. Ook het Nederlandse MKB
is bezig met de ontwikkeling van producten (van vorkheftrucks tot stadsbussen en
energieopslagtanks tot power plants) gebaseerd op de aantrekkelijke eigenschappen van
waterstof. Er zijn echter vele zaken rondom de betreffende technologie die niet of
onvoldoende bekend zijn bij het MKB. Middels een uitgebreide MKB-consultatie, waaronder
een workshop, zijn deze bedrijfsvragen verzameld. Terugkomende vragen waren: Is het
mogelijk om waterstof op grote schaal uit duurzame bronnen te produceren? Zijn
brandstofcellen voldoende betrouwbaar? Kunnen de kosten van brandstofceltechnologie
worden verlaagd? Hoe zit het met de veiligheid?
Het HYDROVA-project gaat een aantal van deze vragen beantwoorden, waarbij we ons
specifiek richten op de brandstofcelsystemen, daar waar de waterstof wordt omgezet in
bruikbare energie. We kijken hierbij naar zowel mobiele als stationaire toepassingen,
aangezien de principes voor deze systemen gelijk zijn, maar de systeemeisen sterk
verschillen. Doel van dit project is om MKB praktijkvoorbeelden tot specifieke toepassingen
te ontwikkelen en er zo toe bij te dragen dat de betrokken MKB’s hun producten
doelgerichter en met minder onzekerheden kunnen ontwikkelen. De Faculteit Techniek van
de HAN wil zo bestaande kennis en ervaring verder uitbreiden, toepassen in het onderwijs,
en een steeds betere kennispartner op dit terrein te worden voor zowel het MKB als voor
regionale en landelijke overheden. Er wordt vanuit een consortium van de o.a. de
hogeschool, 12 MKB’s, de Gemeente Arnhem en de Nederlandse Waterstof en
Brandstofcellen Associatie gewerkt aan het testen van brandstofcelsystemen, het
ontwikkelen van nieuwe systemen, het vaststellen van systeemperformance onder
verschillende operationele condities, het bepalen van de te verwachten levensduur, het
vaststellen van economische haalbaarheid, en de te hanteren normen en standaarden.

Contactinformatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Wybe Kerkhof
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ivo Schrijer
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.