HyMotive – Hydrogen in Automotive Applications

Status
Beëindigd
Startdatum
1 mei 2007
Einddatum
1 juli 2009
Thema's
Duurzaamheid en Energie, Logistiek en Transport

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) stelt in het kader van de subsidieregeling RAAK HBO de uitvoering voor van het programma “HyMotive – Hydrogen in Automotive Appli-cations”. Dit programma sluit aan bij enerzijds de ambitie van de Nederlandse automotive sector om ervaring op te doen met waterstof- en brandstofceltechnologie en anderzijds de ambitie van de regio Arnhem om van de regio hét centrum van de waterstof- en brandstofcelindustrie van Nederland te maken en op te treden als toeleverancier van de automotive sector. Deze ambitie wordt uitgedragen door de gemeente Arnhem en het bedrijfsleven in de regio. Daarnaast sluit het programma aan bij de programma’s Marktgericht Innoveren en Triangle, waar Syntens in de regio Arnhem bij betrokken is.

Door de uitvoering van dit programma wil het consortium, dat naast de HAN bestaat uit Syntens, Automotive Technology Centre (ATC) en Holland Hydrogen Industries een kennisinfra-structuur tot stand brengen, die de introductie van waterstoftechnologie in de nationale automotive sector ondersteunt. Het consortium wil de komende jaren de kennisinfrastructuur van de regionale waterstofbedrijvigheid versterken, door het bevorderen van de samenwerking tussen de HAN en het bedrijfsleven in zowel de waterstof- en brandstofcelsector als de automotive sector, en de in deze samenwerking opgebouwde kennis en ervaring verankeren en verwerken in opleidingstrajecten op verschillende niveaus. Door deze kenniscirculatie zal de innovatiekracht op het gebied van de toepassing van waterstoftechnologie in automotive toepassingen in de regio, maar ook nationaal, worden versterkt. Tevens wil het consortium het maatschappelijke draagvlak voor waterstof en waterstoftechnologie vergroten door het zichtbaar maken van de technologie en het geven van informatie en voorlichting. Deze aanpak moet na een aanlooptijd van ongeveer een jaar zijn vruchten gaan afwerpen.

Aan dit programma wordt invulling gegeven door de uitvoering van een aantal projecten, die voortkomen uit vragen vanuit het MKB. Verbindend element tussen deze projecten is dat ze allen te maken hebben met waterstof- en brandstofceltechnologie en de introductie van deze technologie in automotive toepassingen. De resultaten van deze projecten kunnen door het MKB in haar bedrijfsvoering worden toegepast. Verankering van deze resultaten en verwerking in onderwijsprogramma’s vindt plaats bij de Hogeschool.

Het programma wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de HAN door het Lectoraat Voertuigmechatronica (lector: Bram Veenhuizen).

Contactinformatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Arnhem)

Hans Bosma
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 026-3658311

Consortiumleden