ICT en domotica bij transitieplanning voor mensen met autisme

Status
Beƫindigd
Startdatum
1 januari 2012
Einddatum
1 januari 2015
Thema's
Gezondheid en Zorg, ICT
Regeling
RAAK-publiek

Aanleiding
Mensen en jongeren met autisme zijn vaak in meerdere fasen in hun leven aangewezen op begeleiding. De diagnose autisme wordt tegenwoordig veel vaker gesteld dan enkele decennia geleden, terwijl we er ook, meer dan vroeger, naar streven dat iedereen aan de maatschappij kan deelnemen. De druk op de hulpverlening neemt daarmee toe.
Pilots hebben aangetoond dat ICT-middelen goed aansluiten bij de manier van informatieverwerking van mensen met autisme. Het levert goede mogelijkheden om hun zelfmanagement te vergroten. Er zijn inmiddels al verschillende innovatieve hulpmiddelen ontwikkeld. Uit het werkveld is de vraag gekomen hoe de innovatieve middelen optimaal kunnen worden ingezet.

Doelstelling
De vraag is hoe begeleiders en leerkrachten van jongeren met autisme optimaal gebruik kunnen maken van innovatieve middelen (ICT, domotica) bij de voorbereiding en ondersteuning van deze groep bij belangrijke transities op het gebied van wonen, opleiding en werk.

In 2010 is gestart met de inrichting van een Living Lab, een experimenteerruimte waar ICT-middelen worden geĆÆntegreerd in de begeleiding van jongeren met autisme. In dit project wordt gebruik gemaakt van deze infrastructuur.

Aan het onderzoek nemen normaalbegaafde jongeren met autisme deel die in het laatste jaar van hun behandeling of middelbare school zitten. Naast de experimentele groep die wordt toegerust met de ICT-middelen is ook een controlegroep te volgen die op de conventionele manier op de transitie wordt voorbereid. De betrokken begeleiders en leerkrachten van deze 60 jongeren doen eveneens als deelnemer mee aan het onderzoek. Omdat de jongeren ook in het eerste jaar na de transitie worden gevolgd, worden tevens leerkrachten, werkgevers en begeleiders van de vervolgsituatie (vervolgopleiding, arbeid, RIBW) benaderd voor medewerking. Voor elke jongere zal de professional worden benaderd die het best kan beoordelen hoe de jongere in de nieuwe situatie functioneert. Ook de ouders van de jongeren leveren een aandeel aan het onderzoek.

Beoogde resultaten
Het onderzoek levert praktisch inzetbare ICT-middelen op, die breed beschikbaar worden gemaakt. Tevens wordt voor elk van de onderzochte transities (wonen, opleiding, werk) een transitieprotocol ontwikkeld, waarin wordt beschreven hoe een transitie optimaal kan worden voorbereid en begeleid.
Het onderzoek geeft een belangrijke impuls aan de start van het Living Lab waarin onderzoek, opleiding en praktijk bij elkaar komen en een duurzame verbinding met elkaar aangaan.
Doel is door gelijkwaardige samenwerking ook op deze wijze bij te dragen aan de emancipatie van de persoon met autisme. Dit concept is uniek in Nederland en beoogt een landelijke kennisfunctie te krijgen.

Contactinformatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Arnhem)

Annelies Dickhout
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 024 3531781