In Verbinding. Vernieuwing van eerstelijnszorg met antroposofische inzichten

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2011
Einddatum
1 januari 2013
Thema's
Gezondheid en Zorg, Gedrag en Maatschappij
Regeling
RAAK-publiek

Aanleiding
Antroposofische therapieën, veelal gericht op het zelfgenezend vermogen van de mens, passen goed bij actuele ontwikkelingen in de zorg. Ze leiden bovendien vaak tot hoge patiënttevredenheid en lagere behandelkosten. De antroposofische gezondheidszorg heeft in haar ruim honderdjarig bestaan een schat aan ervaringskennis opgebouwd. De professionalisering lijkt echter naar de huidige maatstaven achterop geraakt. Zo is er bijvoorbeeld onvoldoende aansluiting bij reguliere protocollen. Dit leidt tot problemen in de dagelijkse praktijk. Deze ‘handelingsverlegenheid’ van de professional tegenover patiënten en collega’s is de directe aanleiding voor een onderzoek naar de mogelijkheden van professionalisering van de antroposofische gezondheidszorg.

Doelstelling
Dit project moet leiden tot vernieuwende, op antroposofie gebaseerde behandelmodules voor de eerstelijnsgezondheidszorg. Het richt zich voorts op het opbouwen van een kennisnetwerk tussen onderzoekers, docenten en studenten van Hogeschool Leiden, professionals en stakeholders die zich bezighouden met zorgverlening op antroposofische grondslag.

Allereerst is het van belang om de ervaringskennis van de therapeut te expliciteren, te delen met collega’s en tot consensus te komen, en deze systematisch te beschrijven in processtappen (behandelmodules). Een dergelijke beschrijving is vervolgens het uitgangspunt om de geleverde zorg te evalueren, te optimaliseren en wetenschappelijk te onderbouwen.

In dit project willen we de ervaringskennis van de therapeuten voor een viertal specifieke ziektebeelden (lichte tot matige depressie, oncologie (met name borstkanker), hooikoorts en hechtingsstoornissen) als uitgangspunt nemen en deze met hen expliciteren, evalueren, optimaliseren en onderbouwen. Dit evaluatieproces zal de met de beroepsgroep afgestemde methodiek volgen. De beoogde uitkomst zijn transparante, geëvalueerde en geoptimaliseerde antroposofische behandelmodules die erkend zijn door de beroepsgroepen en beschikbaar zijn voor implementatie in de beroepspraktijk.

Beoogde resultaten
De professionalisering van de antroposofische gezondheidszorg wordt met dit project in gang gezet en het werkveld kan daarvan de vruchten gaan plukken. De handelingsverlegenheid die nu vaak als belemmerend wordt ervaren is straks niet meer nodig. Transparante communicatie met collega’s en patiënten wordt mogelijk gemaakt. Het project zal, onder meer door het bieden van een wetenschappelijke basis, ook een positief effect hebben op het imago van de antroposofische gezondheidszorg in het algemeen. De resultaten zullen doorstromen naar de reguliere zorg (via artikelen, symposia) en zodoende een bijdrage leveren aan vernieuwing van betaalbare en kwalitatief hoogstaande eerstelijnsgezondheidszorg. Van belang is tot slot dat de resultaten uiteindelijk leiden tot betere zorg voor de patiënten.

Contactinformatie

Hogeschool Leiden

Erik Baars
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lisette van de Weijer
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 071-5188813

Consortiumleden