Innovatie door acceleratie van keteninformatie in AGF keten

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2006
Einddatum
1 januari 2008
Thema's
Landbouw, Natuur en Milieu, ICT

Met dit programma wil het bedrijfsleven samen met de hogescholen INHOLLAND en HAS Den Bosch het proces van daadwerkelijk gebruiken van elektronische keteninformatie op basis van implementatie van een internationale standaard in de gehele AGF-keten starten. Het gaat hierbij om een berichtenstandaard voor de operationele sturing van ketenprocessen (aanbod, order, levering, etc.) in combinatie met een logistiek label (bijv. voor pallets) en een fustlabel.

Doelstelling
Doel is om informatie in de AGF keten beter uit te wisselen, te beheren en te benutten met als effect een efficiëntere en effectievere keten. Nagestreefd wordt dat de MKB-ondernemers en aanverwante ketenactoren de GS1 berichtenstandaard gebruiken en de consequenties van doorvoering van standaard in hun bedrijfsvoering én met hun aanverwante toeleverancier(s) en afzetorganisatie(s) hebben afgestemd.
De voorgestane aanpak en uitvoering van dit programma moet bewerkstelligen dat de ontwikkelde standaard na afloop van de pilot door meer bedrijven blijvend wordt toegepast. Ontwikkelde tools en kennis die ondernemers actief ondersteunen in het selecteren en toepassen van de standaard die past bij hun marktpositie en daarmee samenhangende keten, worden ingezet.

Kern
De onbekendheid van de sector met de (financiële) mogelijkheden van elektronische gegevensuitwisseling was aanleiding voor FrugiCom, Hogeschool INHOLLAND, Wageningen UR, HAS Den Bosch, Syntens en TNO om binnen het SIA RAAK project “Innovatie door Acceleratie van keteninformatie in AGF” de FrugiCom Werkplaats te ontwikkelen (www.frugicomwerkplaats.nl). De Werkplaats maakt kennis over informatiestromen in de AGF sector toegankelijk en bevordert het gebruik daarvan in eigen bedrijfsprocessen en informatiesystemen. Naast deze functie van kennisbron dient de werkplaats ook als een ontmoetingsplek voor ondernemers. Bovendien kunnen de ondernemers zich via de Werkplaats opgeven voor een breed scala aan workshops met onderwerpen als “EDI berichtenverkeer” en “Productcodering in Vers”. Bij de organisatie van deze workshops wordt samengewerkt met GS1 en diverse leveranciers van systemen.
De kern is het creëren van een praktijknetwerk waarin MKB-ondernemers samen met docenten en hun studenten in een leeromgeving werken aan daadwerkelijke doorvoering van standaardisatie in hun AGF-keten.

Mogelijkheden
Voor de participerende ondernemers biedt deze praktijknetwerkaanpak de mogelijkheid om de invoering van één berichtenstandaard in hun bedrijfsvoering en bijbehorende ketenactoren actief te ondersteunen, aansluitend aan hun eigen eisen mede vorm te geven, en eventuele knelpunten in een vroeg stadium op te lossen en optimaal van de resultaten te profiteren.
De lijnen zijn heel kort. Alle kennisdragers komen bij elkaar. Studenten kunnen een brug slaan tussen de vaak praktische vragen van ondernemers en de high-tech kennis bij de professionals. Docenten ervaren direct de praktijk en kunnen de ervaringen in het onderwijs benutten en door onderzoekers worden de laatste nieuwe inzichten ingebracht.
Conclusie
Het besef dat betere benutting van keteninformatie bij de uitvoering en besturing van (keten)processen veel besparingen, betere en gegarandeerde kwaliteit en nieuwe business kan opleveren begint langzaam door te dringen bij het bedrijfsleven. Er is nog wel behoefte aan kennis- en informatieverspreiding over welke standaarden voor een bedrijf van belang zijn, over de wijze waarop standaarden gebruikt kunnen worden om meerwaarde te realiseren, en over de manier waarop men investeringen kan onderbouwen.

Statements van ketenregiseurs:
• Philip Smits, The Greenery International: “Het eenduidig vastleggen van gegevens is noodzakelijk door de hele keten”.
• Armand Schins, Albert Heijn: “Als de klant echt koning is, hebben we morgen een standaard.”
• Kees Rijnhout, Jaguar the Fresh Company: “Spring aan boord voordat de boot op snelheid wegvaart.”
• Rian Verwoert, Koninklijk Fruitmasters: “Ik kan me niet voorstellen dat er ondernemers zijn die niet meedoen.”
• Woody Maijers, Lector Integrale Voedsel- en Productieketens INHOLLAND: “Communicatie in versketens levert kracht op.”
• Andries Verloop, Olympic Fruit: “De standaard zorgt onder meer voor foutenreductie, maar levert ook tijd op voor leuke ondernemerszaken!”

Contactinformatie

Hogeschool Inholland Delft

Lucas Vokurka
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 015-2519273

Woody Maijers
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: (015) 251 92 11