Innovatie en kenniscirculatie: de Fitnessbranche in beweging

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2008
Einddatum
1 september 2010
Thema's
Toerisme, Sport en Recreatie

Aanleiding
De Fitnessbranche is snel gegroeid en continu in ontwikkeling. Voor groei en innovatie ontbreekt het de fitnessbanche echter aan informatie van de vraagzijde van de markt (wensen en motivatie afnemers). Bovendien ontbeert het aan kennis en vaardigheden om nieuwe concepten te ontwikkelen en (nieuwe) concepten goed in de markt te zetten.

Doel
Het RAAK-programma “Innovatie en kenniscirculatie: de Fitnessbranche in beweging” heeft als doel invulling te geven aan ondersteuning van fitnesscentra (MKB-ondernemingen) bij innovatie. Het programma wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit de Hogeschool Utrecht, brancheorganisatie Fit!vak, kennisleveranciers GfK Panel Services Benelux en Syntens en een vertegenwoordiging van het deelnemende MKB. Het consortium wil een regionale kennisinfrastructuur voor de fitnessbranche opbouwen en innovatie door MKB-ondernemingen in de fitnessbranche stimuleren, vergroten en realiseren.

Resultaat
MKB-bedrijven gaan samen met studenten en docenten van de Hogeschool Utrecht in innovatieteams nieuwe concepten formuleren en ontwikkelen. Het betreft nieuwe productconcepten, nieuwe werkwijzen, nieuwe businessconcepten, et cetera. Ook worden marktintroductieplannen opgesteld en plannen voor de positionering/profilering in de markt van een MKB-onderneming c.q. een nieuw product/concept. De basis voor de innovatie is een op te zetten kennisplatform. Dat wordt ook gebruikt om de MKB-bedrijven te voorzien van informatie over hun positionering ten opzicht van de concurrentie (benchmark).

Beoogd wordt een deelname van minimaal 50 MKB-bedrijven aan het programma te realiseren. Concrete producten zijn onder andere een kennisplatform (digitaal), gevuld met de input van 2000 panelleden, 10 nieuwe (product)concepten, 10 marktintroductieplannen, 30 benchmarks, 15 plannen voor productintroductie/marktpositionering en –profilering, publicaties/minimaal 5 beschreven ‘good practices’ en een aanpak en afspraken voor voortzetting samenwerking, opschaling en verbreding.

De beoogde effecten op de langere termijn zijn onder andere een betere aansluiting van vraag en aanbod op de fitnessmarkt, een vergrote klanttevredenheid, leidend tot een lager ledenverloop en een grotere omzet, een bredere kennisuitwisseling in de regio en een grotere samenwerking tussen sectoren. Het programma sluit aan bij regionaal beleid en behoeften. Fit!vak beoogt het programma na afloop op te schalen tot een landelijk kennisnetwerk. De Hogeschool Utrecht wil het programma regionaal verbreden, zodat er een brede kennisinfrastructuur ontstaat c.q. wordt uitgebouwd rond het thema “bewegen en voeding in relatie tot gezondheid”, waarbij er met MKB-ondernemingen wordt gewerkt aan innovatie en marketing – in lijn met het lectoraat. De kennis die wordt verkregen van de branche en de ervaringen in het programma zullen leiden tot verbetering/vernieuwing van het onderzoek (lectoraat) en het onderwijs aan de Hogeschool Utrecht. Het programma is derhalve in lijn met zowel de onderzoek- als de onderwijsdoelstellingen van de Hogeschool Utrecht.

Contactinformatie

Hogeschool Utrecht

Gerrita Veen
Programmaleider

Ineke Prins (overleden)
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 030-2388716

Jan Klingen
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 030-2586461

Consortiumleden