Innovatie Exportclubs Noord-Nederland

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2009
Einddatum
1 maart 2011
Thema's
(Internationale) Handel en Zakelijke dienstverlening

Aanleiding
Bedrijven die internationaal actief zijn hebben moeite hun handelsnetwerken verder te ontwikkelen. Er bestaat veel kennis over hoe bedrijven een markt op komen. Maar hoe alle aspecten van het commerciële traject verlopen na het eerste contact en hoe contacten verder worden uitgebouwd, is nog niet vaak onderzocht. Dit wordt urgent omdat bedrijven meer en meer internationaal actief worden. Niet langer is de lokale, regionale of nationale markt voldoende. Uit eerder onderzoek is gebleken dat bedrijven ten eerste niet altijd over voldoende internationale competenties beschikken om de grens over te gaan. Ten tweede ontbreekt het deze bedrijven aan tijd en geld om sterke internationale netwerken op te bouwen.

Doelstelling
De ambitie valt van dit RAAK-project valt uiteen in drie onderdelen:
1. Versterken van de kennis van het noordelijke mkb en de hogescholen op het gebied van de internationale handel en exportmanagement door kenniscirculatie in een netwerk van bedrijven, hogescholen en Kamer van Koophandel Noord Nederland.
2. Innovatie van handelsmogelijkheden en handelspraktijken door het gezamenlijk verder ontwikkelen van internationale netwerken.
3. En een afgeleid doel: het vergroten van het resultaat van handelbevorderende activiteiten zoals handelsmissies.
Het project richt zich hierbij niet expliciet op Noord Oost Europa. Het zal echter wel een belangrijke focus zijn, omdat deze regio het speerpunt is van de beleidsmakers (provincies Groningen en Friesland en een aantal noordelijke gemeenten, waaronder Groningen) in Noord-Nederland voor de komende jaren.

Beoogde resultaten
1. Er worden meer dan 20 businesscases opgeleverd die elk gebaseerd zijn op een internationale ervaring van een mkb-bedrijf, hierbij gaat het met name over vragen rond de follow up nadat het bedrijf de eerste stappen heeft gemaakt in een bepaald gebied. De academische literatuur stelt dat hier op dit moment te weinig kennis over is.
2. De businesscases worden beschikbaar gesteld aan de opleidingen IBS en IBL (Hanzehogeschool) IBL en IBMS (NHL) en worden geïncorporeerd in het onderwijs exportmanagement.
3. Er worden benchmarks uitgevoerd op basis van kenmerken dit in themawerkgroepen worden bepaald; de benchmarks worden ingebracht in de kennisbank (intranet) van de exportclubs en in de electronische leeromgevingen van het onderwijs exportmanagement.
4. Er wordt een exploratief onderzoek afgerond naar de mogelijkheden die bedrijven hebben om gezamenlijk internationale netwerken te ontwikkelen.
5. In themagroepen worden worst cases gedeeld en uitgewisseld. Uit deze worst cases worden lessen voor de toekomst getrokken. Dit zal per jaar tenminste vier uitgewerkte voorbeelden opleveren ten behoeve van het onderwijs. Tenminste vier maal per jaar zullen de onderwijsinstellingen een presentatie verzorgen tijdens een bijeenkomst van de exportclubs waarin een businesscase/worst case wordt besproken.
6. Ontwikkeling van een masterclass Exportmanagement door het Lectoraat International Business van de Hanzehogeschool.
7. De resultaten van punt 1 en punt 5 worden betrokken bij de theorievorming van het exportmanagement en leiden tot minimaal vier artikelen in vakliteratuur gedurende de looptijd van het project
8. De relatie tussen onderwijs en mkb krijgt een duurzaam karakter gedurende de looptijd van het project en wordt daarna bestendigd.
9. De relatie tussen onderwijs en andere stakeholders bij exportmanagement (zoals Kamers van Koophandel, exportclubs, Syntens, overheden) krijgt een duurzaam karakter gedurende de looptijd van het project en wordt daarna bestendigd.
10. Alle businesscases, presentaties, artikelen en resultaten van themabijeenkomsten worden gepubliceerd op het intranet van de exportclubs. Deze informatie komt ook beschikbaar voor onderwijs en andere betrokken partijen.
11. Gedurende de looptijd van het project zullen rond de 20 (het streven is maandelijks) export-podcast verschijnen die zowel door studenten als door ondernemers gedownload kan worden. De kwaliteit van de podcast is tenminste vergelijkbaar met die van de businesscases en vormt daarop een aanvulling.
12. Per hogeschool worden tenminste 12 bedrijfsopdrachten per jaar uitgevoerd voor mkb-bedrijven om de market-entry van de bedrijven te onderzoeken en te ondersteunen.

Contactinformatie

Hanzehogeschool Groningen

Paul Ganzeboom
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 050 595 2360