Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Innovatie in caravans

Thema's:
Logistiek en Transport, Maakindustrie
Doorlooptijd:
van 1 februari 2008 tot 1 januari 2009
Het kan anders; de constructie (van de assen) van caravans: Door de onderneming Lusaro is een concept bedacht waarmee met een extra speciaal neuswiel de caravanas over een afstand tot 1,5 m naar achteren kan worden geplaatst zonder dat de veiligheid in het geding is. Sterker, qua veiligheid en stabiliteit (een klassiek probleem bij caravans) scoort dit concept in potentie beter.

Samen met de HAN is dit concept op hoofdlijnen beoordeeld, via computerberekeningen en aan de hand van beproevingen aan een eerste testversie. De meest primaire eisen zijn getoetst, en de ‘proof of principle’ is geleverd. Daarnaast zijn nadere eisen geformuleerd (aanscherping van ‘requirements’) ten aanzien van technische, functionele en bedrijfseconomische aspecten. Er heeft een eerste inventarisatie plaats gehad met bedrijven en ervaringsdeskundigen op de verschillende terreinen die voor de uiteindelijke stap naar investering in productontwikkelingen realisatie prototype van belang zijn.

Consortiumleden

  • Advanced Composite Caravans Group BV
  • Kip Caravan BV
  • Lusaro
  • Trios BV
  • Wega Machinefabriek

Netwerk- en projectleden