Innovatie toeristische sector Noord Nederland

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2008
Einddatum
1 februari 2010
Thema's
(Internationale) Handel en Zakelijke dienstverlening

De recreatiebedrijven in Noord Nederland hebben drie belangrijke vragen:

1. Ze willen zich beter positioneren op de 55+ markt, zonder versleten te worden voor oubollig
2. Ze moeten zich wapenen tegen een markt waarop de internationale concurrentie steeds heftiger wordt
3. Ze worstelen met toenemende regelgeving op het gebied van duurzaamheid, waardoor uitbreidingsmogelijkheden moeilijk zijn, investeringen moeten worden gedaan om tegemoet te komen aan nieuwe milieu eisen en toeristen in sommige gebieden niet meer welkom zijn, omdat ze het natuurbeheer bedreigen.

Aan de Hanzehogeschool is gevraagd om met deze vragen een praktisch en innovatief programma op te zetten. Het programma zal worden uitgevoerd door de International Business School, samen met de kenniscentra Energie, Ondernemerschap, Ruimtelijke ontwikkeling (NoorderRuimte) en Zorg, Welzijn en Sport. In het kader van competentiegericht onderwijs vindt de Hanzehogeschool het van belang om studenten en docenten meer te laten samenwerken met het noordelijke bedrijfsleven. Dit past in de doelstelling om verder te ontwikkelen van onderwijsinstituut naar kennisinstelling.

Er zullen netwerken ontstaan van schools, kenniscentra, docenten, ondernemers uit de betreffende sector en brancheorganisaties. Ondernemers in de toeristische sector worden wegwijs in een kennisinstituut, en de toeristische sector komt op het netvlies te staan bij kennisprofessionals. Bestaande netwerken worden aan elkaar gekoppeld, waarin de brancheorganisaties een begeleidende rol hebben. Er wordt aansluiting gevonden bij de bestaande netwerken van de brancheorganisaties.

Het doel is dat de bedrijven onderling een langdurige relatie aangaan, hierbij ondersteund door de kennisinstelling Hanzehogeschool Groningen. Een ander doel is uiteraard om de vragen die de bedrijven hebben op het terrein van de drie genoemde thema’s te beantwoorden middels verschillende methodieken. Er worden nieuwe netwerken gebouwd in de toeristische sector om samen en individueel sterker te staan, met gebruikmaking van elkaars kennisterreinen en sterke punten.

Daarnaast zijn er mogelijkheden en kansen om de diensten en de ondernemers uit de kennisclusters aan elkaar te verbinden opdat er weer nieuwe kennisclusters ontstaan. Er zal binnen de kennisclusters ook breder worden gekeken dan het eigen niche. Zo zal contact worden gelegd met (inter)nationale regio’s en er zal worden gekeken wat die regio’s voor speciale zaken hebben ontwikkeld en gaan ontwikkelen. Er kan gedacht worden aan themaparken en –campings, maar ook regio’s die zich duidelijk als regio profileren. Waarom doen ze dat, hoe loopt dat en wat zijn de voorwaarden voor succes hierin. Kennis van andere regio’s (nationaal en internationaal) wordt binnengehaald. Hoe gaan zij om met de vergrijzing, wat betekent het voor de ruimtelijke ontwikkeling van de regio en hoe profileren zij zich naar het buitenland?

Dit zou kunnen leiden tot een aantal nieuwe producten, bijvoorbeeld op het terrein van Zorgtoerisme, Camping coöperaties, duurzaam verblijfstoerisme, internetsites ontwikkeld door internationaal georiënteerde studenten (een site voor het interesseren van Scandinaviërs, ontwikkeld door een Zweed of een Fin). Ook een plan hoe de camping en de bedrijfsvoering van de camping kan worden bijgesteld, zodanig dat de onderneming interessant is voor oudere bezoekers. Tenslotte is natuurlijk een uitkomst dat de bedrijven in een natuurlijk gevormd netwerk elkaar en het HBO weten te vinden.

Contactinformatie

Hanzehogeschool Groningen

Pauline Groenhof
Contactpersoon

Inge Groen
Contactpersoon

Frank Jan de Graaf
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 050 595 2321