Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Innovatie Value Added Logistics

Thema's:
Maakindustrie, Logistiek en Transport
Doorlooptijd:
van 1 september 2008 tot 1 juli 2010
Dit project is gebaseerd op de vraag van een 13 Limburgse MKB bedrijven in de logistiek om hun logistieke taken zodanig te innoveren dat zij een relevante meerwaarde kunnen leveren in de toekomstige goederenstromen. Daarbij is de gedachte om zich primair te richten op de goederenstroom zoals die uit Azië via de zeehavens Rotterdam en Antwerpen in containers naar Limburg wordt getransporteerd. In Limburg worden deze goederen gereed gemaakt voor de afnemers in Europa. Dit gebeurt steeds meer op basis van Value Added Logistics (VAL) activiteiten zoals (final-)assemblage, software afstellen en inrichten en begeleiding naar eindklanten zoals installeren en serviceverlening.

Dit project wordt uitgevoerd door de Fontys Hogeschool in Venlo, faculteit techniek & Bedrijfsmanagement onder verantwoordelijkheid van het lectoraat Supply Chain Management. Fontys is penvoerder en levert ook het programma management.

In het consortium zullen, naast Fontys ook Syntens, ELC-Limburg en twee deelnemende bedrijven participeren. Syntens zal daarnaast een bijdrage leveren in de begeleiding van de bedrijven op het aspect van innovatie. ELC-Limburg is een vereniging waarin vele Limburgse logistieke en logistiek gerelateerde organisaties lid zijn. Primaire doelstelling is het bevorderen van de logistiek in Limburg. Dit gebeurt met lezingen, organiseren van cursussen en het bevorderen van onderzoek op het gebied van logistiek. Vanuit de 15 deelnemende bedrijven zullen Gehlen Schols Logistics en Meulenberg Transport in het consortium deelnemen.

Consortiumleden