Innovaties in circulair woningbeheer, onderhoud en renovatie

Status
Beëindigd
Startdatum
1 maart 2018
Einddatum
28 februari 2019
Thema's
VH 5: De gebouwde omgeving: duurzaam en leefbaar
Regeling
KIEM-VANG


Met dit project zal Hogeschool Utrecht samen met praktijkpartners een bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire stad, door het verkennen van innovatieve en toekomstbestendige oplossingen voor het circulair beheer, onderhoud en renovatie van woningen.

Onze woningvoorraad is nog relatief jong. Als gevolg daarvan hebben we weinig kennis over en weinig erva-ring met toekomstbestendig renoveren. Renovatieoplossingen worden momenteel veelal snel en voor de korte termijn uitgewerkt. Het beperkte budget en de financiële marges beperken daarbij een toekomstbe-stendige ontwikkeling. Met name mkb bedrijven hebben niet de nodige kennis en ontwikkelruimte in huis om hun oplossingen zelf te optimaliseren en hebben daarbij behoefte aan kennis en samenwerking.

In het project wordt een innovatielab ingericht waar bedrijven die woningrenovaties uitvoeren hun vragen en uitdagingen rond circulaire renovatie, onderhoud en beheer (van bestaande woningen) kunnen neerleggen: vragen waar geen eenvoudige oplossing voor is, en die vragen om samenwerking vanuit verschillende vakdis-ciplines (binnen en buiten het domein van de gebouwde omgeving).

Het project heeft de volgende twee hoofddoelstellingen:
1. Het verkrijgen van inzicht in innovatieve oplossingen voor circulair beheer, onderhoud en renovatie van bestaande woningen, die kansen bieden voor bedrijven en organisaties en bijdragen aan de circulaire stad.
2. Het door-ontwikkelen van het format van het innovatielab waarbinnen studenten als junior medewerker, onderzoekers en bedrijven werken aan innovatieve oplossingen voor de circulaire stad aan de hand van concrete casussen.
Het project is ingebed in de programmalijn (ingevuld door het voormalig gelijknamig lectoraat) Vernieuwend Vastgoedbeheer binnen het lectoraat Nieuwe Energie in de Stad en combineert de expertises van beide ken-niskringen. In dit project wordt de basis gelegd voor een langdurig onderzoeksproject naar circulaire renova-tie oplossingen. De opgebouwde kennis draagt bij aan het overkoepelende programma Wonen 3.0. Door deze inbedding wordt een opbouw van de kennisbasis van Hogeschool Utrecht en Centre of Expertise Smart Sustai-nable Cities en partners op langere termijn mogelijk.
Het project biedt ruimte aan de betrokkenheid van docenten, onderzoekers en studenten op deelthema’s en draagt bij aan vernieuwing van het onderwijs.

Contactinformatie

Hogeschool Utrecht

N. Vrielink
Contactpersoon

Marieke Zielhuis
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 030-2388875

Netwerk- en projectleden

  • Rutges B.V.
  • Van Dillen Bouwgroep B.V.